OK We use cookies to enhance your visit to our site and to bring you advertisements that might interest you. Read our Privacy and Cookies policies to find out more.

Online Archive

2 RESULTS FOR: All Categories / Czech Republic & Slovakia / Jan 26, 2017 | Apr 26, 2017
News (2)
Onemocnění parodontu: Rizikový faktor pro nepříznivé výsledky těhotenství Apr 21, 2017 | News Czech Republic & Slovakia

Onemocnění parodontu: Rizikový faktor pro nepříznivé výsledky těhotenství

Kapské Město, Jihoafrická republika: Přestože celá řada studií naznačuje souvislost mezi onemocněními parodontu a nepříznivými výsledky těhotenství, je tato záležitost nadále tématem mnoha diskuzí. Vědci z Jihoafrické republiky proto nyní testovali hypotézu, že onemocnění parodontu je indikátorem rizika předčasného porodu novorozence s nízkou porodní ...

Read more
Příprava vstupů do kořenových kanálků – předpoklad úspěšné endodoncie Apr 13, 2017 | News Czech Republic & Slovakia

Příprava vstupů do kořenových kanálků – předpoklad úspěšné endodoncie

Během jednotlivých procedur se hromadí chyby. To je důvod, proč je špatně vytvořený přístupový otvor na začátku ošetření kořenového kanálku mnohem více zničující než problémy vyvstávající z nevhodné velikosti gutaperčového čepu těsně před dokončením ošetření. Nenajděte jeden kanálek a ošetření se nezdaří ...

Read more