OK We use cookies to enhance your visit to our site and to bring you advertisements that might interest you. Read our Privacy and Cookies policies to find out more.

News Belgium (Flemish)

News Netherlands
Mar 2, 2017 | News Belgium (Flemish)

Britse mondzorg vreest gevolgen Brexit

by Dental Tribune VK

LONDEN – Het Britse parlement heeft de weg vrijgemaakt voor de regering om zich in maart te beroepen op Artikel 50. Hiermee opent het Verenigd Koninkrijk de onderhandelingen voor het verlaten van de Europese Unie. Premier Theresa May kondigde eerder dit jaar al aan dat het land de interne markt zal verlaten, ongeacht de deal die met Brussel wordt gesloten. Dr. Steve Williams, Clinical Service Director van mydentist en lid van de Association of Dental Groups, waarschuwt dat de Brexit ernstige gevolgen kan hebben voor de tandheelkunde in het VK.

Volgens Williams is de tandheelkunde een van de zorggebieden van de National Health Service (NHS) die het meest afhankelijk is van EU-opgeleide professionals. “Het is van vitaal belang om ervoor te zorgen dat de Brexit niet ons vermogen ondermijnt om NHS-tandheelkundige zorg te bieden, door onopzettelijk het tandartsenaanbod in het VK te verstoren.”

Op dit moment komt bijna een vijfde van de tandartsen die bij de General Dental Council geregistreerd zijn uit andere Europese landen. Het terugtrekken van deze professionals van de arbeidsmarkt zou een verwoestend effect hebben, met name in gebieden waar nu al een tandartstekort heerst, aldus Williams. Al voor het referendum had plaatsvonden, werd voor deze negatieve gevolgen gewaarschuwd.

“Het Britse tandartswezen is sterk afhankelijk van de Europese beroepsbevolking. Zonder hen zou de werving van tandartsen grootschalige gevolgen ondervinden. Tenzij het aantal opleidingsplaatsen kan worden verhoogd, zal er een continue behoefte zijn aan extra Europese tandartsen in het gehele land.”

De overheid heeft geen gedetailleerde informatie gegeven over de status van EU-onderdanen in het VK nu het land de Europese Unie zal verlaten. De bescherming van hun rechten is echter opgenomen in het twaalfpuntenplan dat de toenmalige Britse premier Cameron in mei heeft gepresenteerd. Williams: “Enige duidelijkheid op de vraag of het Europese professionals wordt toegestaan in het VK te blijven, zou voor de tandheelkunde uiterst gunstig zijn, omdat dan op zijn minst enige stabiliteit wordt gewaarborgd.”

Praktijkeigenaren kunnen een prijsstijging van materialen en verbruiksartikelen tegemoet zien als gevolg van de kelderende koers van het Britse pond. Volgens Williams is dat rimpeleffect van het Britse ‘NEE’ nu al te zien.

Het is echter niet alleen kommer en kwel: een afsplitsing van Europa zou ook kunnen leiden tot een herstructurering van de wetgeving, volgens Williams. “Er zijn een aantal EU-wetten waar tandartspraktijken op dit moment invloed van ondervinden, waaronder regelgeving op het gebied van tandenbleken en de concentratie van waterstofperoxide die daarbij kan worden gebruikt. Bovendien verhindert de huidige EU-wetgeving de overdracht van NHS-contracten op een andere manier dan via de partnerroute. Dit kan veranderen als het VK besluit zijn eigen commissieregels te maken. Het probleem is dat er zoveel wetgeving moet worden vervangen, dat er pas jaren na het vertrek uit de EU iets van te merken zal zijn.”

Print  |  Send to a friend