OK We use cookies to enhance your visit to our site and to bring you advertisements that might interest you. Read our Privacy and Cookies policies to find out more.

News Belgium (Flemish)

Tandarts Arjan Starrenburg met de T-Scan.
Apr 21, 2017 | News Belgium (Flemish)

“T-Scan trekt heilige huisjes over occlusie en articulatie in twijfel”

by Anne Doeleman

HOUTEN – De T-Scan meet nauwkeurig de articulatie en occlusie. Zo nauwkeurig, dat eventuele verstoring hiervan tot op de tiende millimeter zichtbaar wordt. Het miniem “afstoffen” van een element kan vervolgens veel pijnklachten opheffen, zegt Arjan Starrenburg, zowel enthousiast gebruiker als distributeur van de T-Scan in Nederland. Ondanks alle scepsis die hij tegenkomt, is hij heilig overtuigd van de vele mogelijkheden van het productconcept, zo vertelde de tandarts aan Dental Tribune.

De T-Scan werkt eigenlijk heel simpel. Patiënten bijten op de sensor van het diagnostische apparaat, waardoor digitale beelden gemaakt worden van de occlusie en articulatie. Zo wordt de timing in 2D- en 3D-beelden zichtbaar: de wijze en volgorde waarop de elementen in de onder- en bovenkaak elkaar raken. Daarnaast is te zien welke elementen de grootste krachten te verwerken krijgen en daarmee dus de mate van overbelasting van de elementen. Kortom: er wordt door deze extra data veel meer zichtbaar.

Nieuwe inzichten
Die schat aan informatie geeft veel nieuwe inzichten over articulatie en occlusie en het krachtenspel in de mond, zegt Arjan Starrenburg, tevens voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Bio-Energetische Tandheelkunde. De huidige visie – dat articulatie en occlusie een veel kleinere rol spelen dan eerder gedacht – kan in twijfel worden getrokken, aldus de tandarts uit Honselerdijk: de digitale analyse van de occlusie maakt dingen zichtbaar die tot nu toe niet zichtbaar waren. “We kijken als tandartsen veel te weinig naar de biomechanische aspecten van het functioneren van het gebit, terwijl dit de belangrijkste reden is waarom restauraties kapot gaan.” Volgens Starrenburg is het erg belangrijk om te werken naar een hoektandgeleiding: “Dat geeft rust in de mond.”

Starrenburg zegt dagelijks te worden gesterkt in zijn bevindingen. Hij zet de T-Scan onder meer in bij restauratieve behandelingen, implantologie, orthodontie en bij onbegrepen pijnklachten (TMD, Referred pain). Dit zijn zeer dankbare indicaties voor de T-Scan, stelt hij. Elementen die (iets) te hoog blijken te zijn, polijst hij in de juiste contour. Vaak is het polijsten ofwel inslijpen van honderdsten van millimeters al afdoende, aldus Starrenburg; behalve bij kronen, die vergen vaak iets meer correctie. Het neurologisch stoorveld wordt op die manier weggehaald, en mensen komen zo volgens deze tandarts vaak relatief makkelijk van hun pijn af. Het is bovendien een permanente oplossing, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het aanmeten van een stabilisatiesplint bij bruxisme, die ook ruimte inneemt in de mond waardoor de tong minder ruimte krijgt. Snurken of zelfs apneu is dan een mogelijke bijwerking, aldus Starrenburg, die mensen uit heel Nederland behandelt. Vaak zijn zij volgens hem erg blij: “Eindelijk iemand die me begrijpt,” klinkt het regelmatig. Starrenburg benadrukt dat ook de preventieve rol om pijnklachten te voorkomen een zeer grote functie van de T-Scan is.

Heilige huisjes
De grote rol die Starrenburg toedicht aan occlusie en articulatie stuit op weerstand in het veld. “Ik heb gemerkt dat het afstappen van aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheden wordt gezien als het omverschoppen van heilige huisjes. Ik ben niet zo’n polemisch figuur, maar ik wil de rol van de T-Scan en de nieuwe inzichten over de (over)belasting en articulatie en occlusie wel graag voor het voetlicht brengen.” Dat de T-Scan niet evidence based zou zijn, zoals sceptici plachten te zeggen, spreekt Starrenburg direct tegen. Er zijn volgens hem wel degelijk onderzoeken die de werking van de T-Scan wetenschappelijk onderbouwen, vooral gepubliceerd in Amerikaanse tijdschriften, hoewel hij aangeeft dat ook in Nederland onderzoeken lopen.

Zijn afwijkende visie wordt Starrenburg niet door iedereen in dank afgenomen. Wel door mensen die overtuigd zijn geraakt van de kracht van de T-Scan. Dat zijn er al aardig wat: in Nederland gebruiken momenteel zo’n 140 tandartsen de T-Scan. Zij zijn werkzaam in algemene praktijken, verwijspraktijken en gespecialiseerde centra. “Het zijn ook tandartsen die kijken naar de totale mens, maar vooral tandartsen die netjes willen werken en duurzaam willen restaureren.”

Missie
Starrenburg is met zijn dental depot Easier Dental Care sinds vier jaar distributeur van de T-Scan in Nederland. Vijf jaar geleden kwam de tandarts in aanraking met de Amerikaanse fabrikant Tekscan, ontwikkelaar van de T-Scan. Nadat hij zelf een apparaat aanschafte en overtuigd raakte van zowel de T-Scan als de achterliggende filosofie, begon hij met de distributie van de T-Scan in Nederland en Vlaams België. Hij werd een enthousiast promotor. Niet voor het geld overigens: van de 11.000 euro die het apparaat kost, houdt Starrenburg naar eigen zeggen zelf nauwelijks iets over. Dat voorzien wordt in een behoefte, blijkt wel uit het feit dat Nederland in 2015 het land was waar de meeste T-Scans verkocht werden. Meer dan in heel de Verenigde Staten.

Starrenburg draagt zijn enthousiasme voor het digitale-occlusie-concept en het belang van occlusie en articulatie zo veel mogelijk uit. Elke week spreekt hij wel ergens voor een IQual-groep. En als een tandarts een T-Scan aanschaft, krijgt hij van Starrenburg uitgebreide uitleg en instructies. Niet dat werken met het apparaat zo moeilijk is. “Het is een kwestie van de sensor in de mond plaatsen en de patiënt laten bijten.” Starrenburg geeft hands-on trainingen in de betreffende praktijken, vooral voor het stellen van de juiste analyse van de digitale gegevens en om deze goed te interpreteren.

De T-Scan bestaat al langere tijd, maar had aanvankelijk wat kinderziekten. Vanaf 2008 kwam een versie op de markt die erg goed werkbaar is, zegt Starrenburg. Snel, stabiel en met een goede sensor voor reproduceerbare metingen. Hij zet zijn missie voor een beter begrip van articulatie en occlusie met veel enthousiasme voort. Zijn tijd komt nog wel, denkt hij. “Over vijftig jaar heeft de helft van de tandartsen een T-Scan in de praktijk, daar ben ik van overtuigd.”

Print  |  Send to a friend