OK We use cookies to enhance your visit to our site and to bring you advertisements that might interest you. Read our Privacy and Cookies policies to find out more.

News Belgium (Flemish)

Kinderen die op zeer jonge leeftijd preventief de tandarts bezoeken, hebben opmerkelijk genoeg later meer tandheelkundige zorg nodig, suggereert dit nieuwe onderzoek. (foto: Doors/Shutterstock)
Apr 21, 2017 | News Belgium (Flemish)

Twijfels aan effectiviteit vroege preventie

by Dental Tribune International

BIRMINGHAM, VS – Kinderen die op zeer jonge leeftijd preventief de tandarts bezoeken, hebben op latere leeftijd geen kleinere kans op cariës. Die suggestie wordt althans gewekt in onderzoek van de Universiteit van Alabama. De huidige aanbeveling is om kinderen van zes maanden voor het eerst naar de tandarts te laten gaan, maar uit deze studie blijkt hiervoor onvoldoende onderbouwing.

De onderzoekers bekeken of vroege preventie zorgde voor minder behandeling van cariës in de toekomst, maar het tegendeel bleek waar. De groep kinderen die preventief naar de tandarts ging bleek een verhoogde kans te hebben op verder benodigde tandheelkundige zorg, inclusief behandeling van cariës, en had hogere tandartskosten dan de groep die niet preventief naar de tandarts ging.

Aan het onderzoek deden 19.658 kinderen mee in de leeftijd van 0-3 jaar oud uit families met lage inkomens. Ruim een kwart bezocht voor hun tweede verjaardag preventief de tandarts, terwijl de rest van de groep dit niet deed. De data werden verkregen van het Alabama Medicaid agentschap en er werd rekening gehouden met demografische toegang tot zorg en zorgconsumptie in het algemeen.

De resultaten leveren geen bewijs dat vroege preventie de kans op cariës verkleint. Kinderen die preventieve tandheelkundige zorg hadden gekregen, bleken erna vaker (20,6%) cariës-gerelateerde behandeling nodig te hebben dan de groep zonder preventieve zorg (11,3%).

“Deze studie onderstreept de noodzaak voor doorlopende nauwkeurige evaluatie van de wetenschappelijke basis voor klinische aanbevelingen,” aldus dr. Justin Blackburn, onderzoeker aan de School of Public Health van de universiteit. De auteur concludeert dat aanvullend onderzoek onder andere populaties en met meer dan alleen administratieve data nodig is om de werkelijke effecten van vroege preventie aan het licht te brengen. De studie, die 27 februari online gepubliceerd werd in het wetenschappelijke tijdschrift JAMA Pediatrics, bevatte overigens geen informatie over gezondheidsgedrag op oraal vlak, zoals tandenpoetsen, of andere voordelen van vroege preventie.

Print  |  Send to a friend