Advertising
OK We use cookies to enhance your visit to our site and to bring you advertisements that might interest you. Read our Privacy and Cookies policies to find out more.

News Bosnia and Herzegovina

Veliki broj pacijenata izbjegava stomatološke preglede zbog osjećaja anksioznosti. (Fotografija: PathDoc/Shutterstock)
0 Comments Dec 24, 2015 | News Bosnia and Herzegovina

Najveću anksioznost izazivaju injekcije i operacije

Post a comment by

HONG KONG: Dentalna anksioznost je jedna od najvećih prepreka u pružanju dentalne brige. Iako je opšte poznato da je strah od stomatologa u uskoj vezi sa pacijentovim prethodnim lošim iskustvima u stomatološkim ordinacijama, dostupan je veoma mali broj naučnih istraživanja o stvarnim uzrocima dentalne anksioznosti. Istraživači su sada kreirali Skalu dentalne anksioznosti (eng. DAPS) koja mjeri nivo na kojem se javlja anksioznost uzrokovana određenim dentalnim stimulansom.

Za istraživanje je angažovano 460 studenata i studentica sa dva univerziteta u Hong Kongu koji su odgovarali na upitnik koji sadrži 73 stavke mjerenja dentalne anksioznosti izazvane stimulansom. Faktor analiza odredila je sedam faktora za DAPS: stomatološki pregled, injekciju, bušenje, operacija, empatija, uočen nedostatak kontrole te kliničko okruženje. U podgrupi od 160 učesnika injekcije i hirurški zahvat su identifikovani kao sredstva koja izazivaju anksioznost. Iako nije statistički značajno otkriće zaključeno je da su ispitanice ženskog spola pokazale znatno viši stepen anksioznosti kada su u pitanju injekcije, operacija i bušenja, dok su ispitanici muškog spola pokazali veću anksioznost u vezi sa uočenim nedostatkom kontrole, empatije i stomatoloških pregleda. Pored toga, istraživači su otkrili i da uočeno ponašanje stomatologa ima značajan uticaj na izražavanje i razvijanje straha kod pacijenata pokazujući time da je odnos stomatolog-pacijent usko povezan sa pacijentovim osjećajem sigurnosti i kontrole tokom tretmana. Istraživači su zaključili da DAPS pokriva širok spektar pacijentskih individualnih anksioznosti u vezi sa stomatologijom te može funkcionisati kao podloga za dalju procjenu kako bi se napravio dodatak za početno istraživanje. Ovo bi moglo omogućiti identifikaciju pacijenata sa velikim strahom tako da se može usredotočiti na uzrok njihovog straha, a samim tim i rješavanje problema. Istraživanje pod naslovom „Kreiranje Skale za dentalnu anksioznost: Početničko istraživanje u Hong Kongu“ objavljeno je u septembru kao članak časopisa Journal of Dental Sciences.
Post a comment Print  |  Send to a friend
0 Comments
Join the Discussion
All comments are subject to approval before appearing. Submit Comment