OK We use cookies to enhance your visit to our site and to bring you advertisements that might interest you. Read our Privacy and Cookies policies to find out more.

News Bulgaria & Macedonia

Очаква се фокусът върху профилактиката на оралните заболявания, например кариеса и неговите усложнения, значително да увеличи продажбите на дентални продукти за превенция. (Photo: Dusit/Shutterstock)
Jul 24, 2013 | News Bulgaria & Macedonia

Тенденция към превенция – път за развитието на денталната индустрия

by Dental Tribune International

Според скорошен доклад пазарът на световните дентални продукти за профилактика ще достигне 458.8 милиона долара до 2018 г. Посочва се, че развитието ще бъде водено главно от увеличаващата се нужда от превенция на зъбния кариес и пародонталните заболявания, а освен това самите дентални специалисти ще изместят фокуса си от лечение към превенция.

Водеща ще бъде увеличаващата се нужда от продукти за дентално здраве, например флуорни гелове, профилактични пасти и силанти, благодарение на нарастващата осведоменост за потенциалното развитие на заболяването. В световен мащаб все по-голям брой зъболекари се фокусират върху превантивната дентална медицина, която цели намаляване на нуждата от дентално лечение (оперативно зъболечение, екстракции) чрез предприемане на превантивни мерки и същевременно намаляване на разходите, свързани с тези процедури.

Докладът включва статистика от САЩ, Канада, Япония, Европа, Азиатско-Тихоокеанския регион и Латинска Америка. Той включва годишна оценка и прогнози за периода от 2010 г. до 2018 г. Благодарение на броя правителствени действия, подкрепящи превантивните дейности в частност сред децата и семействата с нисък доход, САЩ представляват най-големия пазар за продукти в цял свят. Очаква се Азиатско-Тихоокеанският регион да бележи най-голямо развитие през посочения период с общ годишен растеж от 4%.

Докладът отразява 42 фирми като 3M ESPE, DENTSPLY International, Ivoclar Vivadent, Kuraray Noritake Dental, Ultradent и VOCO.

Разработката с име „Дентални превантивни материали: глобален стратегически бизнес доклад“ е издадена от Global Industry Analysts, издател, базиран в САЩ, занимаващ се с маркетингови проучвания. Пълният доклад може да бъде закупен на сайта на компанията.

Print  |  Send to a friend