OK We use cookies to enhance your visit to our site and to bring you advertisements that might interest you. Read our Privacy and Cookies policies to find out more.

News Bulgaria & Macedonia

В много страни денталната медицина си остава една от най-предпочитаните професии, като в Европейския съюз над 300 000 мъже и жени са я избрали за своя кариера. (Изображение: Blablo101/Shutterstock)
0 Comments Mar 9, 2017 | News Bulgaria & Macedonia

В Европейския съюз практикуват 345 000 зъболекари

Post a comment by Dental Tribune International

Статистическата служба към Европейската комисия Евростат публикува данни за броя зъболекари, които практикуват на територията на Европейския съюз. Според проучването през 2014 г. в ЕС са работили около 345 000 дентални лекари, а близо 13 000 студенти са завършили дентални факултети.

Гърция е отбелязала най-голям ръст в броя зъболекари – 126 на всеки 100 000 жители. Следват България и Кипър с по 98, а в Естония са регистрирани 92 зъболекари на 100 000 жители. Държавите с по-малко от 50 практикуващи дентални лекари на 100 000 души са Словакия, Малта и Полша.

Между 2009 и 2014 г. броят на практикуващите зъболекари е останал почти непроменен в повечето страни от ЕС. Въпреки това обаче 7 от тях са претърпели значителен ръст на денталните лекари. Най-голям е бил скокът в Литва, където е регистрирано увеличение от 21 зъболекари на 100 000 жители (+30%), последвана от Румъния (+29%), Унгария (+28%), Италия (+24%), Испания (+23%) и България (+13%). Противоположна тенденция се наблюдава в някои държави, където броят зъболекари е намалял между 2009 и 2014 г., сред които Гърция, Дания и Франция.

Статистическите данни за зъболекарите, дипломирали се в държави членки на ЕС, показват, че през 2014 г. новозавършилите дентални лекари са били почти 13 000. Колкото до другите страни членки на ЕС, през 2014 г. в Германия са се дипломирали най-много студенти по дентална медицина (2300). Според данните от 2013 г. във Франция, Румъния, Испания и Обединеното кралство дентална медицина са завършили по 1000 студенти.

Related Content
Post a comment Print  |  Send to a friend
0 Comments
Join the Discussion
All comments are subject to approval before appearing. Submit Comment