OK We use cookies to enhance your visit to our site and to bring you advertisements that might interest you. Read our Privacy and Cookies policies to find out more.

News Bulgaria & Macedonia

Д-р Jörg Eberhard. (Снимка: WOHD/личен архив)
0 Comments Mar 16, 2017 | News Bulgaria & Macedonia

Интервю: Всяка здравна система с фокус върху превенцията е рентабилна

Post a comment by Kristin Hübner, DTI

По повод тазгодишния Световен ден на оралното здраве (WOHD) на 20 март проф. Jörg Eberhard от Университета в Сидни ще представи лекция на австралийския WOHD, озаглавена „#PuttingTheMouthIntoHealth – време за промяна на парадигмата в денталната медицина“. Dental Tribune Online имаше възможност да разговаря с проф. Eberhard, който бе избран за първия председател на кампанията „Здрава уста през целия живот“ на университета през 2015 г., относно ролята на превантивните грижи в научните изследвания и клиничната практика и нуждата от тях за по-холистичен подход към оралното и общото здраве на хората.

Какво имате предвид със заглавието на вашата лекция?
Изследванията от последните няколко десетилетия показват, че оралното заболяване е свързано с общото здравословно състояние и други заболявания, включително сърдечносъдови болести, диабет и ревматоиден артрит. Наличните доказателства демонстрират, че тази връзка се основава на епидемиологични изследвания, клинични проучвания и добро познаване на биологичните механизми. Независимо от цялата тази информация холистичният подход към здравето на всеки пациент, в това число оралното здраве, не е установен в клиничната медицинска практика. Заглавието на моята лекция е сбит вариант на стратегическата визия за преодоляване на този недостатък с фокус върху подобряването на общественото здраве.

Смятате ли, че обществото е достатъчно добре осведомено относно връзката между оралното здраве, общото здравословно състояние и качеството на живот на хората?
Осведомеността на обществото относно връзката между оралните и общомедицинските заболявания е доста силно ограничена. От друга страна, много здравни специалисти също не са достатъчно наясно с този проблем, макар здравето на пациентите да е в техни ръце. Грамотността на обществото и медицинските работници по отношение на оралното здраве е голямо предизвикателство за денталното съсловие. Освен това е необходимо студентите по медицина да бъдат обучавани относно връзката между оралното и общото здраве, за да се наложи този холистичен подход към лечението в бъдеще.

Каква е ролята на денталната общност и на националните здравни политики за решаването на този проблем?
Денталните специалисти трябва да разберат, че денталната медицина не се ограничава до лечението на зъбни кариеси и инфектирани коренови канали. Работата на денталните лекари трябва да бъде насочена към борбата с болестите в глобален мащаб и подобряване на здравето на хората в цял свят. Здравните политики трябва да признаят оралното здраве за неразделна част от общото здраве и медицинските услуги, като целта е да се запази и подобри здравето на населението.

Според вас трябва ли да се увеличи интердисциплинарният обмен на опит между денталната и общата медицина?
Обменът на опит между зъболекарите, медиците и другите здравни професионалисти е от фундаментално значение за по-значителни промени в изследователската дейност и клиничното здравеопазване в бъдеще. Холистичният подход към здравето и заболяванията очевидно е релевантен за вземането на клинични решения, тъй като медицинските проучвания непрекъснато демонстрират взаимовръзката между различни системи от органи, дължаща се на сходните генерални механизми, по които те действат.

С нарастващото бреме на заболявания като пародонтит и диабет, от една страна, и увеличаването на осведомеността относно превантивната грижа, от друга, къде е мястото на денталната медицина?
След въвеждането на флуорирането на водата изследователската общност и денталните професионалисти пренебрегваха превантивните методи в продължение на десетилетия, а научните изследвания и клиничната дейност се фокусират върху възстановителните процедури. Олицетворение на този проблем е употребата на изкуствени материали, като например дентални импланти за възстановяване на естествените зъби, които трябва да бъдат екстрахирани поради липсата на адекватно превантивно лечение. В подкрепа на тази тенденция са и здравните политики, които са в полза на възстановителните процедури и не подкрепят превенцията в денталната медицина.

Каква е ролята на все по-голямата употреба на високите технологии в денталната медицина и за постигане на целта за запазване на естественото съзъбие възможно най-дълго?
Според мен употребата на високите технологии трябва да бъде ограничена до тези пациенти, които са претърпели травма или страдат от тежко заболяване или генетични изменения. Здравните системи не са в състояние да предоставят нови, скъпоструващи технологии на по-широката общност и малка част от пациентите могат да си ги позволят. Всяка здравна система, фокусирана върху превенцията, е рентабилна здравна система, тъй като спасява както отделните хора, така и цялото общество не само от болести, но и от високи разходи.

Благодарим ви много за това интервю.

Редакционна бележка: Пълното интервю е публикувано в Dental Tribune Asia Pacific, год. 15, бр. 3.

Related Content
Post a comment Print  |  Send to a friend
0 Comments
Join the Discussion
All comments are subject to approval before appearing. Submit Comment