OK We use cookies to enhance your visit to our site and to bring you advertisements that might interest you. Read our Privacy and Cookies policies to find out more.

News Bulgaria & Macedonia

Хигиената и контролът на инфекциите са важна тема за работещите в сферата на здравеопазването. (Изображение: lightpoet/Shutterstock)
0 Comments Apr 6, 2017 | News Bulgaria & Macedonia

Стартира първият журнал за контрол на инфекциите в денталната медицина

Post a comment by Dental Tribune International

Наскоро Организацията за безопасност, асептика и превенция (OSAP), чиято мисия е промотиране на безопасността в денталната медицина, обяви старта на онлайн журнала „Контрол на инфекциите и безопасност в денталната медицина“ (Journal of Dental Infection Control and Safety). Професионалното издание е първото по рода си и ще съдържа непубликувани досега научни статии, свързани с контрола на инфекциите и безопасността в денталната практика.

Главен редактор на новата публикация ще бъде д-р J. Hudson Garrett Jr. Той е член на управителния съвет на OSAP, съосновател и президент на Института за превенция на инфекции и глобален главен клиничен директор на PENTAX Medical.

„Стартирането на рецензираното списание OSAP не може да се случи в по-добър момент, предвид огромните предизвикателства, свързани с превенцията и контрола на инфекциите в денталната практика. Журналът ще бъде платформа за транслационни изследвания и промотиране на добрите практики, основани на доказателства, насочени към всички дентални специалисти,“ сподели д-р Garrett.

Сред актуалните теми в списанието са основаната на доказателства дентална медицина, нови инициативи, резултати от научни изследвания, ангажиране на пациентите, превенция и контрол на инфекциите, регулаторни въпроси, засягащи работещите в денталната сфера, безопасност на пациентите, имплементиране на нови технологии и иновации, както и други проблеми, с които се сблъскват клиницистите.

Авторите могат да изпращат своите ръкописи чрез онлайн портала http://jdics.osap.org.

„Изданието е естествено продължение на нашата цел да развиваме активно работещите за превенцията на инфекциите в денталната медицина в бъдеще. Наставлявайки младите учени, насърчавайки новите автори и фокусирайки се върху тези важни теми, нашият стремеж е да увеличим приноса си към научно-базираните публикации, предназначени за дентални специалисти, преподаватели и консултанти,“ каза изпълнителният директор на OSAP Therese Long.

Related Content
Post a comment Print  |  Send to a friend
0 Comments
Join the Discussion
All comments are subject to approval before appearing. Submit Comment