Advertising
OK We use cookies to enhance your visit to our site and to bring you advertisements that might interest you. Read our Privacy and Cookies policies to find out more.

News Bulgaria & Macedonia

Хигиената и контролът на инфекциите са важна тема за работещите в сферата на здравеопазването. (Изображение: lightpoet/Shutterstock)
0 Comments Apr 6, 2017 | News Bulgaria & Macedonia

Стартира първият журнал за контрол на инфекциите в денталната медицина

Post a comment by Dental Tribune International

Наскоро Организацията за безопасност, асептика и превенция (OSAP), чиято мисия е промотиране на безопасността в денталната медицина, обяви старта на онлайн журнала „Контрол на инфекциите и безопасност в денталната медицина“ (Journal of Dental Infection Control and Safety). Професионалното издание е първото по рода си и ще съдържа непубликувани досега научни статии, свързани с контрола на инфекциите и безопасността в денталната практика.

Главен редактор на новата публикация ще бъде д-р J. Hudson Garrett Jr. Той е член на управителния съвет на OSAP, съосновател и президент на Института за превенция на инфекции и глобален главен клиничен директор на PENTAX Medical.

„Стартирането на рецензираното списание OSAP не може да се случи в по-добър момент, предвид огромните предизвикателства, свързани с превенцията и контрола на инфекциите в денталната практика. Журналът ще бъде платформа за транслационни изследвания и промотиране на добрите практики, основани на доказателства, насочени към всички дентални специалисти,“ сподели д-р Garrett.

Сред актуалните теми в списанието са основаната на доказателства дентална медицина, нови инициативи, резултати от научни изследвания, ангажиране на пациентите, превенция и контрол на инфекциите, регулаторни въпроси, засягащи работещите в денталната сфера, безопасност на пациентите, имплементиране на нови технологии и иновации, както и други проблеми, с които се сблъскват клиницистите.

Авторите могат да изпращат своите ръкописи чрез онлайн портала http://jdics.osap.org.

„Изданието е естествено продължение на нашата цел да развиваме активно работещите за превенцията на инфекциите в денталната медицина в бъдеще. Наставлявайки младите учени, насърчавайки новите автори и фокусирайки се върху тези важни теми, нашият стремеж е да увеличим приноса си към научно-базираните публикации, предназначени за дентални специалисти, преподаватели и консултанти,“ каза изпълнителният директор на OSAP Therese Long.

Related Content
Post a comment Print  |  Send to a friend
0 Comments
Join the Discussion
All comments are subject to approval before appearing. Submit Comment