Advertising
OK We use cookies to enhance your visit to our site and to bring you advertisements that might interest you. Read our Privacy and Cookies policies to find out more.

News Bulgaria & Macedonia

Асиметричната оклузия може да доведе до екстремно несъответствие между срединните линии на максиларните и мандибуларните резци. (Изображение: Goncharov_Artem/Shutterstock)
0 Comments Apr 20, 2017 | News Bulgaria & Macedonia

Ранният стрес може да доведе до асиметрична оклузия

Post a comment by Dental Tribune International

Всеизвестно е, че първите 1000 дни след зачеването оказват значително въздействие върху продължителността на живота на човек и неговата предразположеност към определения заболявания. Докато ниското тегло на новороденото е установено като основен показател за наличие на ранен стрес, резултатите от ново проучване показват, че асиметрията в долната част на лицето, оценена спрямо асиметрията на оклузията, е маркер за нивата на стрес от околната среда и церебрална латерализация по време на ранното развитие.

В изследването учени от Университета във Вашингтон направили оценка на информация за 6654 юноши, събрана между 1966 и 1970 г. като част от националното проучване за здравето и храненето в САЩ. За целите на проучването не са били използвани по-нови данни поради липса на актуална информация за разпространението на асиметрия в долната част на лицето сред населението на САЩ.

Изследователите заключили, че 1 от всеки 4-ма младежи има асиметрия в долната половина на лицето. Оказало се, че ретрогнатизмът (17%), най-често срещаната асиметрия в долната част на лицето сред американците, варира между лявата и дясната страна на лицето. Това разпространение на случаен принцип свидетелства за наличие на стрес в ранните етапи от живота, обясни водещият автор на проучването проф. Philippe Hujoel от Факултета по дентална медицина на Вашингтонския университет.

Проф. Hujoel подчерта също, че малоклузията, отворената и обратната захапка трябва да се различават от асиметричната оклузия, тъй като тези състояния могат да бъдат свързани с асиметрична или симетрична оклузия, която пък до голяма степен се дължи на генетични, а не на външни фактори.

Необходими са допълнителни проучвания, за да се установи дали асиметрията в долната част на лицето може да индикира развитието на някои хронични заболявания, както например асиметрията на черепа е свързвана с дегенеративни заболявания в миналото.

Изследването, озаглавено „Асиметрия в долната част на лицето като маркер за нестабилност в развитието“, е публикувано онлайн на 11 април в предпечатното издание на American Journal of Human Biology.

Related Content
Post a comment Print  |  Send to a friend
0 Comments
Join the Discussion
All comments are subject to approval before appearing. Submit Comment