Advertising
OK We use cookies to enhance your visit to our site and to bring you advertisements that might interest you. Read our Privacy and Cookies policies to find out more.

News Bulgaria & Macedonia

Преглед на литературата в Индия е установил, че хроничното раздразнение, причинено от неподходящи протези, може да увеличи риска от заболяване от рак, свързан с травми. (Изображение: TunedIn by Westend61/Shutterstock)
0 Comments Apr 20, 2017 | News Bulgaria & Macedonia

Неподходящите протези могат да бъдат рисков фактор за оралния рак

Post a comment by Dental Tribune International

Хроничното възпаление на лигавицата, причинено от неподходящи зъбни протези, може да бъде рисков фактор за развитието на рак на устата. Това е заключението на изследователи от Отдела по онкология на главата и шията в мемориалната болница „Тата“ в Мумбай след преглед на научни публикации по темата.

Оралният рак е едно от най-разпространените онкологични заболявания в Индия, причиняващ около 50 000 смъртни случая годишно в страната. В допълнение към редица фактори, за които е известно, че повишават риска от заболяване от рак на устата, включително употребата на тютюн и алкохол, инфекция с човешки папиломавирус, лоша диета и занемарена орална хигиена, в миналото хроничната травма на оралната мукоза също е свързвана с болестта. Въпреки това връзката между такава травма, която може да бъде причинена от остри зъби, протези или импланти, и възникването на орален рак досега не е научно потвърдена.

В настоящото проучване изследователите са направили систематичен преглед на 22 статии, които описват ролята на хроничното раздразнение за причиняването на орален рак. Резултатите показват, че хроничното възпаление на лигавицата, произтичащо от неподходящи протези, може да се счита за рисков фактор за канцерогенеза в устата. Според изследователите раковите заболявания, свързани с травма, се наблюдават по-често отстрани на езика и в алвеолата. Не е установена обаче връзка между продължителността на носенето на зъбни протези и заболяването от орален рак.

Позовавайки се на механизмите зад тази връзка, изследванията предлагат различни възможни сценарии. Така например едно проучване предполага, че персистиращото механично дразнене причинява увреждане на ДНК и в крайна сметка може да доведе до образуване на рак. Друг възможен механизъм е, че хроничната травма на лигавицата води до възпаление, като по този начин се освобождават химически медиатори като цитокини, простагландини и тумор некрозис фактор, което може да доведе до канцерогенеза.

Изследването, озаглавено „Ролята на хроничната травма на мукозата при оралния рак: преглед на литературата“, е публикувано онлайн на 30 март в Indian Journal of Medical and Paediatric Oncology.

Related Content
Post a comment Print  |  Send to a friend
0 Comments
Join the Discussion
All comments are subject to approval before appearing. Submit Comment