OK We use cookies to enhance your visit to our site and to bring you advertisements that might interest you. Read our Privacy and Cookies policies to find out more.

News Bulgaria & Macedonia

Заседание на Общото събрание на FDI по време на миналогодишния конгрес в Полша. (Изображение: FDI, Switzerland)
0 Comments Aug 31, 2017 | News Bulgaria & Macedonia

FDI приема нови и преразгледани изявления за здравните политики

Post a comment by Dental Tribune International

Общото събрание на FDI – върховният законодателен и управителен орган на Световната дентална федерация, ще приеме редица нови и преразгледани политики по време на срещата си в Мадрид на 31 август. Тези декларации представят актуалното становище на FDI по различни въпроси, свързани с оралното здраве, здравните политики и денталната професия. Те са създадени вследствие на консултации, дискусии и единодушното заключение на водещи международни експерти в различни комисии на FDI, национални дентални асоциации и други организации.

Тази година ще бъдат представени шест нови официални становища, които се отнасят до рекламата в денталната медицина, CAD/CAM, оралното здраве през целия живот, одонтогенното управление на болката, качеството и устойчивостта в денталната медицина. Три изявления са претърпели обстойни прегледи – за продължаващото обучение по дентална медицина, отношенията между денталните практики и трети страни и ролята на флуора за промотирането на оралното здраве.

Много от изявленията на FDI са резултат от проекти, осъществени от Комитета за научни изследвания, Комитета по дентална практика и Комитета по обществено здравеопазване, понякога в сътрудничество с институции като Световната здравна организация.

„Денталната наука непрекъснато се развива и политиките на FDI винаги трябва да отразяват съвременното мислене, базирано на най-новите изследвания и разработки“, заяви председателят на Научния комитет д-р Harry–Sam Selikowitz от Норвегия. „Разработването на нови текстове, които да третират наболели теми, и актуализирането на вече съществуващите изявления е един от основните стълбове в работата на нашата комисия.“

„Политическите изявления на FDI представляват значителен принос към световната дентална медицина и имат практическа роля в поддържането на националните регулации в много части на света“, добави председателят на Комисията по дентална практика д-р Michael Sereny от Германия. „Зъболекарите са практични хора и се нуждаят от практични съвети – именно това е, което им предоставяме с нашите изявления.“

„Мисията на FDI винаги е била споделянето на знания и опит между членовете на денталната общност за насърчаване на разработването на ефективни национални публични политики за орално здраве“, заяви председателят на Комисията по обществено здраве Jo Frencken от Холандия. „Изявленията претърпяват редица промени и тъй като в същността си са плод на дебати между зъболекари от цял ​​свят, представляват международен консенсус по съответните въпроси.“

Повече информация за официалните изявления на FDI можете да намерите на fdiworldental.org/policystatements.

Post a comment Print  |  Send to a friend
0 Comments
Join the Discussion
All comments are subject to approval before appearing. Submit Comment