OK We use cookies to enhance your visit to our site and to bring you advertisements that might interest you. Read our Privacy and Cookies policies to find out more.

News Bulgaria & Macedonia

Prevention е ново списание от Dental Tribune International, което се фокусира върху необходимостта от превантивна дентална медицина и профилактика. (Изображение: DTI)
0 Comments Aug 31, 2017 | News Bulgaria & Macedonia

DTI представя ново списание за превенция

Post a comment by Dental Tribune International

Как би могло да се комуникира с денталните лекари и техните пациенти значението на превенцията и кои са начините добрите дентални практики да бъдат още по-печеливши с помощта на профилактиката? Ново международно списание за орална профилактика представя информация, продукти и бизнес модели за онези дентални лекари, които се интересуват от възможността да предлагат повече опции за профилактика в своите практики. Dental Tribune International (DTI) публикува първия брой на prevention тъкмо навреме за Световния дентален конгрес на FDI в Мадрид, а денталните специалисти вече могат да четат списанието на уебсайта на DTI.

Денталната наука напредна до такава степен, че денталните лекари познават добре биофилмите, кариеса и пародонталните заболявания. И все пак, докато зъболекарите разполагат с всички инструменти и знания, необходими за предотвратяване на болестите, интердисциплинарната колаборация между превантивната и възстановителната дентална медицина е едва в своето начало, особено по отношение на диагностиката и лечението. Комуникацията и мотивацията на пациента остават критични за постигането на добро здравословно състояние в дългосрочен план, а в денталните практики, фокусирани върху профилактиката, все още не са навлезли новите устройства и протоколи.

Според редакторите на новото списание prevention превантивната дентална грижа трябва да се превърне в неразделна част от всяка дентална практика. Освен това зъболекарите трябва да възприемат общ здравен подход към грижите за своите пациенти, като ги канят на посещения по няколко пъти годишно за профилактика и за изследвания на слюнка или кръв. В идеалния случай денталните лекари трябва да насочват пациентите към други специалисти, когато това е необходимо, и самите те да приемат пациенти, пренасочени от други лекари. Това би променило ролята на зъболекарите в медицински специалисти по оралното здраве. На свой ред това би довело до промяна на възгледите на пациентите за денталната медицина и оралното здраве с помощта на адекватно образование, мотивация и тяхното затвърждаване.

Нов подход към оралното здраве
В този контекст сп. prevention възприема интердисциплинарен подход към оралното здраве. Изданието обхваща различни свързани теми, сред които орална хигиена и профилактика, както и нови аспекти на оралното и общото здраве. Prevention също така представя най-новите изследвания на първичната, вторичната и третичната профилактика. Благодарение на интердисциплинарния и образователния си фокус списанието укрепва връзката между денталната медицина и други медицински дисциплини.

Освен това prevention представя и нов подход към съдържанието и дизайна. Уникалните лайфстайл статии с фотографии на цяла страница, вдъхновяващи интервюта с ключови лидери на мнение и реклами са публикувани редом до доклади от клинични случаи, анонси и новини за събития и новини за бизнеса и различни продукти. Някои от интервютата в първото издание на prevention включват разговори с лидери от Европейската федерация по пародонтология и Международната федерация на зъботехниците. Публикацията ще бъде разпространявана на всички големи международни дентални конгреси и изложения. В допълнение на практики и кабинети от цял свят ще бъдат изпращани нюзлетъри за превенцията в денталната медицина.

DTI благодари на рекламодателите Curaden, EMS, Dentognostics и Andjana за подкрепата в първото издание под формата на реклама и уникално съдържание. Считано от 2018 г., Prevention ще излиза два пъти годишно в тираж от 4000 копия. Зъболекарите могат да се абонират за списанието чрез subscriptions@dental-tribune.com. Първия брой можете да прочетете безплатно тук.
 

Post a comment Print  |  Send to a friend
0 Comments
Join the Discussion
All comments are subject to approval before appearing. Submit Comment