OK We use cookies to enhance your visit to our site and to bring you advertisements that might interest you. Read our Privacy and Cookies policies to find out more.

News Bulgaria & Macedonia

Практикуването на добра орална хигиена при възрастните пациенти е достатъчно, за да предотврати редица орални заболявания. (Изображение: Gertjan Hooijer/Shutterstock)
0 Comments Sep 7, 2017 | News Bulgaria & Macedonia

Грижа за възрастни пациенти: превенция преди интервенция

Post a comment by Dental Tribune International

В контекста на застаряващото население в развитите страни денталните лекари трябва да са наясно с рисковете, свързани със запазването на съзъбието и откритите коренови повърхности при пациенти в напреднала възраст, чиито орални проблеми са многофакторни. Наскоро публикувана статия препоръчва подход, който включва целия дентален екип и насърчава самостоятелната грижа, базирана на доказателства, вземайки предвид слюнката, плаката и рисковите фактори от начина на живот на пациента.

Специалистите по дентална медицина трябва да бъдат подготвени за големия брой по-възрастни пациенти, особено сред бейби бумърите (поколението, родено между 1946 и 1964 г.), които запазват естествените си зъби за по-дълъг период от време, заяви авторът на статията проф. Laurence James Walsh от Факултета по дентална медицина на Университета в Куинсланд, Австралия. Особени проблеми са кариесът на корена при пациенти с анамнеза за коронарен кариес и такива, които внезапно развиват хипофункция на слюнчените жлези. Освен това възрастните пациенти по-често страдат от хронични заболявания и лечението им е по-комплексно от медицинска гледна точка.

„Възможностите за лечение трябва да бъдат адаптирани към ситуацията на всеки отделен пациент. Това включва оценка на начините, по които терапиите биха могли да повишат качеството на живот на пациента и да го направят по-комфортен и безболезнен, както и да се вземе предвид дали лечението отговаря на финансовите възможности на пациента“, твърди проф. Walsh.

Понякога по-възрастните пациенти не са в състояние да поддържат достатъчно добро орално здраве поради намаляването на фините двигателни умения и увреденото зрение. По тази причина проф. Walsh предлага мултидисциплинарен подход, според който лекарите, медицинските сестри и всички, които полагат здравни грижи за пациента, работят заедно, за да осигурят добро орално здраве за пациентите, живеещи дългосрочно в специализирани здравни заведения. „Ключът е да се насърчава оралното здраве като част от цялостното здраве“, обясни проф. Walsh и допълни, че „основният принцип на съвременната превантивна дентална медицина е да се избягва намеса, преди превенцията изобщо да има шанс да заработи“.

Възрастното население е изложено на риск от попадане в един порочен кръг на нехайство или влошаване на оралното заболяване. Хората, които полагат грижи за пациента, могат да не са склонни да поддържат необходимата хигиена на устната кухина, тъй като може би смятат, че нямат нужните знания и умения, за да го направят безопасно. Това допринася за усещането, че устата е интимно, лично пространство. Следователно много хора вярват, че пациентите трябва сами да се грижат за собствените си зъби и протези. В случай на пациенти, страдащи от деменция, тези бариери стават дори по-големи.

„Протоколите за орални грижи трябва да бъдат съобразени с потребностите на пациента и да бъдат реалистични по отношение на ограниченията във времето, финансите и усилията. Освен това липсата на образование е належащ проблем.“

Статията, озаглавена „Минимална интервенция при по-възрастни пациенти“, е публикувана онлайн на 11 август в British Dental Journal.

Post a comment Print  |  Send to a friend
0 Comments
Join the Discussion
All comments are subject to approval before appearing. Submit Comment