OK We use cookies to enhance your visit to our site and to bring you advertisements that might interest you. Read our Privacy and Cookies policies to find out more.

News Bulgaria & Macedonia

DT Online Shows ще стартира през 2018 г. (Изображение: DTI)
0 Comments Sep 7, 2017 | News Bulgaria & Macedonia

DTI стартира интерактивна онлайн платформа

Post a comment by Dental Tribune International

Догодина Dental Tribune International (DTI) ще представи своята нова образователна платформа Dental Tribune Online Shows. Насочена към специалистите в различни области на денталната медицина, всяко интерактивно “шоу” ще се състои от поредица лекции, излъчени в реално време в цял свят. Записите ще се осъществяват на място в новосъздадените студиа Tribune Studios в Берлин, като лекторите ще имат възможност да комуникират с участниците в обучението по лесен и модерен начин.

Промотирана в световен мащаб по различните комуникационни канали и социални мрежи на DTI, както и чрез DT Study Club, чиято онлайн общност наброява над 230 000 членове от цял свят, тази ефективна алтернатива на работните срещи, изложения или конгреси ще предоставя точна, адекватна информация в удобен и лесен за използване формат. Освен това DT Online Shows ще предлага огромна добавена стойност за партньорите на DTI от индустрията, тъй като уникалната концепция генерира подходящи клиенти за спонсорите в рамките на обособена общност от специалисти по дентална медицина.

Лекциите ще бъдат излъчвани на специален уебсайт, ще продължават два пълни последователни дни (петък и събота от 9 до 20:30 ч.) и ще се състоят от десет 60-минутни презентации на ден. Всяка презентация ще бъде записвана, монтирана и архивирана на съответния уебсайт на шоуто, където ще бъде достъпна и след приключване на обучението на живо. Участващите дентални лекари ще получават информация за най-новите проучвания, клинични доклади и опит от първа ръка от водещи международни експерти, спестявайки си обичвайните пътни разходи или отсъствие от практиката си, като също така ще получават до 20 кредита за продължаващо образование на ADA CERP.

В допълнение към модерния интерфейс на учебната платформа, интерактивната функционалност ще позволи на лекторите да проследяват броя на присъстващите, за да са в състояние да окажат помощ при последващи запитвания. Освен това участниците ще могат да публикуват своите въпроси на виртуалната бяла дъска, на които лекторът да отговори в края на лекцията.

Календарът на DT Online Shows и съответните уеб сайтове са следните:

16 & 17 февруари 2018: Laser Dentistry Show—www.LaserDentistryShow.com
23 & 24 март 2018: Preventive Dentistry Show—www.PreventiveDentistryShow.com
20 & 21 април 2018: Implant Dentistry Show—www.ImplantDentistryShow.com
18 & 19 май 2018: Ortho Show—www.Ortho-Show.com
15 & 16 юни 2018: Digital Dentistry Show—www.DigitalDentistryShow.com
14 & 15 септември 2018: Endo Show—www.Endo-Show.com
26 & 27 октомври 2018: Perio Show—www.Perio-Show.com
16 & 17 ноември 2018: Aesthetic Dentistry Show—www.AestheticDentistryShow.com

Заинтересованите компании и презентатори могат да получат повече информация тук.

Post a comment Print  |  Send to a friend
0 Comments
Join the Discussion
All comments are subject to approval before appearing. Submit Comment