OK We use cookies to enhance your visit to our site and to bring you advertisements that might interest you. Read our Privacy and Cookies policies to find out more.

News Czech Republic & Slovakia

Dostavba obou palatinálních plošek pomocí nízkoviskózního, vysoce translucentního zatékavého kompozitního materiálu naneseného do silikonového klíče
Oct 25, 2016 | News Czech Republic & Slovakia

Možnosti individuálního designu pro řezáky aneb každému, co jeho jest…

by Prof. Claus-Peter Ernst

Dvě kazuistiky přímé kompozitní dostavby frontálních zubů s pomocí kompozitního materiálu Charisma Topaz (Heraeus Kulzer). Zkrácená verze – celý článek naleznete na www.stomateam.cz, nebo v časopise StomaTeam 5/2016 (pozn. red.).

Frontální výplně jsou velice individuálním typem ošetření, při němž terapeutické možnosti závisí především na velikosti defektu a estetických požadavcích pacienta. Přestože nepřímé keramické náhrady jsou vysoce kvalitním univerzálním „kouzelným“ výstupem, který umožňuje vložit estetické a funkční problémy do rukou zubního technika, vyžadují obvykle výrazně masivnější základní konstrukci než přímé kompozitní výplně a jsou také výrazně dražší. Kromě aspektu nákladů však přímé výplně skórují i z hlediska přístupu „jedné návštěvy“, tj. že pacient nepotřebuje žádnou provizorní náhradu a může jednoduše odejít domů s definitivní výplní. V zásadě totéž je možné se systémem Cerec, ale požadavky na zbytkovou hmotu zubu a náklady zde zůstávají.

Takto velké rekonstrukce funkce frontálních zubů hovoří samy za sebe díky metaanalýze zveřejněné na toto téma, které se podařilo prokázat míru průměrné roční ztráty kompozitních výplní mezi 0 až 4,1 %. Protože hlavním důvodem selhání větších výplní kavit IV. třídy bylo jejich odlomení, je prokázán význam volby stálejších kompozitních materiálů, které mají vysokou pevnost v lomu.

Print  |  Send to a friend