OK We use cookies to enhance your visit to our site and to bring you advertisements that might interest you. Read our Privacy and Cookies policies to find out more.

News Czech Republic & Slovakia

Pacienti s parodontitidou mají zvýšené riziko výskytu cévní mozkové příhody (Fotografie: Botazsolti / Shutterstock)
Nov 8, 2016 | News Czech Republic & Slovakia

Nový výzkum zjistil významnou souvislost mezi chronickou parodontitidou a cévní mozkovou příhodou

by Dental Tribune International

Nová studie spojila chronickou parodontitidu a lakunární infarkt, cerebrovaskulární onemocnění, které způsobuje asi v 25 procentech případů ischemické cévní mozkové příhody. Celkově vědci vypozorovali, že účastníci studie s diagnózou onemocnění parodontu měli výrazně vyšší riziko vzniku lakunární mozkové příhody než účastníci bez parodontitidy.

Do studie bylo zahrnuto 62 pacientů, kteří navštěvovali od ledna 2014 do ledna 2015 oddělení cévních příhod v univerzitní klinické nemocnici Univerzity v Santiago de Compostela, a kontrolní skupina 60 osob. Obě skupiny podstoupily neurologické a parodontologické vyšetření.

Prevalence onemocnění parodontu byla u pacientů oddělení cévních příhod výrazně vyšší (69 %) než u kontrolní skupiny (31 %). Kromě toho byla u pacientů z oddělení cévních příhod ve srovnání s kontrolní skupinou statisticky větší závažnost onemocnění parodontu.

Účastníci ze skupiny pacientů z oddělení cévních příhod také vykazovali vyšší výskyt dalších dobře známých vaskulárních rizikových faktorů, jako je hypertenze, diabetes mellitus, hypercholesterolemie, anamnéza ischemické choroby srdeční, kouření, konzumace alkoholu a statinů. Vědci nicméně uvedli, že spojení mezi chronickou parodontitidou a lakunárním infarktem myokardu bylo nezávislé na známých vedlejších faktorech.

Přestože tyto závěry ukazují na významnou souvislost mezi těmito dvěma stavy, je třeba další výzkum, abychom plně pochopili všechny základní mechanizmy, zdůrazňují vědci. Nicméně předpokládají, že parodontitida vede k systémovému zánětu a důsledkem může být vliv na zdraví krevních cév.

Vedoucí autor Dr. Yago Leira z oddělení parodontologie na univerzitě uzavřel: „Pokud další prospektivní kohortové studie naše závěry potvrdí, měly by být provedeny intervenční studie, aby bylo možné posoudit potenciální přínos parodontologického ošetření u pacientů s lakunární mozkovou příhodou a parodontitidou. Parodontologické ošetření také může snižovat výskyt systémového zánětu a může tedy i snižovat riziko vzniku lakunárního infarktu.“

Studie nazvaná „Chronic periodontitis is associated with lacunar infarct: A case–control study“ byla před tiskovou formou zveřejněna online dne 15. července v časopise European Journal of Neurology.

Zdroj: Dental Tribune International

Print  |  Send to a friend