OK We use cookies to enhance your visit to our site and to bring you advertisements that might interest you. Read our Privacy and Cookies policies to find out more.

News Czech Republic & Slovakia

Nov 27, 2016 | News Czech Republic & Slovakia

Fyzikální cévní terapie BEMER® v zubní ordinaci

by Dr. med. dent. Armin Diermeier | Jan Fürst

Fyzikální cévní terapii BEMER® využíváme v naší společné praxi s celkem šesti ošetřujícími zubními lékaři a lékařkami již sedm let. Naše spektrum výkonů zahrnuje celou klasickou stomatologii (konzervační lékařství, náhrady zubů, léčba parodontu, péče o pacienty v dětském i pokročilém věku, dentoalveolární chirurgie atd.) mimo ortodoncie a klade důraz na integrální koncept. Prezentovaný příspěvek si neklade žádný nárok na úplnost a měl by především sloužit k základní orientaci pro kolegy stomatology.

Indikace pro terapii pomocí přístroje BEMER® jsou v naší praxi následující:
▪ Léčba parodontitis
▪ Kraniomandibulární dysfunkce (CMD)
▪ Neuralgie v oblasti obličeje
▪ Registrace skusu
▪ Doprovodná terapie během ortodontické léčby
▪ Dentoalveolární chirurgie

V zubním lékařství hraje v principu podstatnou roli funkční mikrocirkulace. Důležitým regulačním mechanismem pro adekvátní mikrocirkulaci je vazomoce nejmenších prekapilárních arteriol, kapilár a venul, jež dohromady tvoří 74 % cévního systému. Ty jsou stimulovány specifickými signály z přístroje BEMER®. Během běžných zubních výkonů může na základě prezentovaného patogenního mechanismu docházet k poruchám mikrocirkulace (např. poruchy hojení ran u diabetiků). Dále může být fungující mikrocirkulace vyvedena z rovnováhy iatrogenním působením (např. chirurgické zákroky). Cílem v naší praxi je optimalizovat klasické koncepty ošetření za pomoci podpůrné terapie přístrojem BEMER®.

 

 

Oblasti použití

 

Léčba parodontitis
Příčinou onemocnění závěsného aparátu zubu je ve většině případů porušená rovnováha mezi bakteriemi na jedné straně a imunitním systémem na straně druhé. Stimulací mikrocirkulace se ve tkáních zlepšuje přítomnost imunitního systému (zvýšená diapedéza leukocytů). Ve spojení s klasickou kyretáží pak navíc dochází k rychlejšímu zhojení ran.

 

Kraniomandibulární dysfunkce (CMD)
Dysfunkce mohou vycházet jak ze svaloviny (myogenní) tak z čelistního kloubu (artrogenní). Incidence těchto onemocnění postupně přibývá a i nadále panuje v některých bodech nejednotnost, co se týče terapie. Zpravidla se provádí léčba pomocí dlah, jež se případně doplňuje fyzioterapií. V této souvislosti je přístroj BEMER® vhodným týmovým hráčem. Úleva od bolesti probíhá dle našich zkušeností výrazně rychleji a je jí dosaženo již po několika málo použitích. Připisujeme to zlepšené výměně látek v postižené svalovině. Zvláště při akutním ošetření křečí žvýkacích svalů vidíme obzvláště zajímavou možnost použití.

 

Dentoalveolární chirurgie
Jako hlavní oblast použití přístroje BEMER® v naší praxi shledáváme chirurgické zákroky. To zahrnuje:

▪ Osteotomii při extrakci zubů moudrosti
▪ Komplexní vícečetné či sériové extrakce zubů
▪ Odstraňování cyst v čelistní oblasti
▪ Zavádění zubních implantátů (včetně augmentačních opatření)
▪ Slizniční a vazivové štěpy

U většiny výkonů musí být zvoleno specifické vedení řezu, jež samo o sobě vede k porušení krevního zásobení v operované oblasti. Současné mikroinvazivní techniky mají za cíl zachovat způsobované trauma co nejmenší, avšak nelze se mu zcela vyhnout. Následkem je více či méně narušené krevní zásobení v operované oblasti. Stimulací vazomoce a tím i mikrocirkulace se tento nesoulad kompenzuje. Jako následek pozorujeme lepší hojení, což má velký význam i v případě vazivových štěpů. Navíc předpokládáme, že menší pooperační otoky lze dát do souvislosti se zvýšeným lymfatickým prouděním. Především nás však naši pacienti informují o výrazně menších pooperačních obtížích (lepší kvalita života).

Dva případy z praxe

Dva případy z naší praxe názorně ukazují úspěšnost ošetření pomocí přístroje BREMER® u chirurgických zákroků.

 

Extrakce zubu moudrosti
První případ ukazuje nepatrný otok po extrakci zubu moudrosti, jenž obvykle dosahuje svého maxima 3. den po zákroku (obr. 1).

 

Ošetření pomocí implantátů
Druhý případ ukazuje ošetření horní čelisti pomocí implantátů v redukovaném chrupu. V rámci zákroku byl navíc proveden sinus lift, aby se doplnilo chybějící množství kosti. Nápadné je rychlé a zánětu prosté hojení, jež si v mnoha případech může vyžádat více času (obr. 2).

 

Závěr

Celkově vzato jsou možnosti použití fyzikální cévní terapie BREMER® v oblasti stomatologie velmi rozmanité a podařilo se je v naší praxi velmi integrovat do každodenní práce. Velmi zajímavé by bylo vědecké zpracování tohoto tématu, aby bylo možno přehodnotit naše jednotlivá pozorování. To by mohlo být provedeno v rámci randomizované, dvojitě slepé studie kontrolované placebem.

 

O autorech

 

Dr. med. dent. Armin Diermeier
Jako zubní lékař je ve své vlastní praxi aktivní již od roku 1994, se zaměřením na chirurgii a protetiku. Od roku 2007 vybudoval společnou praxi s rozšířeným spektrem zubních výkonů. Již dobrých 15 let se zabývá použitím fyzikální léčby, je doporučujícím lékařem a odborným přednášejícím fyzikální cévní terapie BEMER®.

 

Jan Fürst
je zubní lékař se zaměřením na implantologii a také doporučuje fyzikální cévní terapii BEMER®.

Kontakt
hlavac@fangdent.sk
www.pm-solution.bemergroup.com

 

Print  |  Send to a friend