OK We use cookies to enhance your visit to our site and to bring you advertisements that might interest you. Read our Privacy and Cookies policies to find out more.

News Czech Republic & Slovakia

Dec 14, 2016 | News Czech Republic & Slovakia

Posun paradigmatu – od léčby onemocnění ke koučinku osobního zdraví

by Colgate Europe

První a v budoucnu každoroční online konference společnosti Colgate #ColgateTalks upozorňuje na kladný dopad nových, na pacienta zaměřených přístupů v oblasti orálního zdraví

Online konference #ColgateTalks na téma Empower Your Patients – A European Perspective for the 21st Century (Pomozte svým pacientům – evropská perspektiva pro 21. století) se konala 22. října 2016 a přilákala více než 2500 účastníků z celé Evropy. Diskuze potvrdila význam posílení pochopení a empatie mezi stomatologickými odborníky a jejich pacienty za účelem vytvoření partnerství plného důvěry a jistoty.

Ukazuje se, že se mění role moderního stomatologického týmu. Na zubní lékaře a jejich týmy bude brzy pohlíženo jako na odborníky napomáhající celkovému zdraví, stejně jako ošetřující specifická onemocnění dutiny ústní a věnující se prevenci. Přesněji vzato, budou působit jako osobní koučové, kteří vedou pacienty v tom, jak si udržet zdravá ústa ve zdravém těle. Tohoto cíle lze dosahovat individuálními doporučeními k péči o orální zdraví, založenými na celostním posouzení potřeb a návyků jednotlivých pacientů, včetně pacientů stojících na samém začátku diagnostického procesu a v dalších fázích s přihlédnutím k jejich přístupu k životu.

Téma této online konference bylo podpořeno celoevropským průzkumem trhu zaměřeným na postoje pacientů k péči o zdraví dutiny ústní, jehož výsledky předložila GfK, přední společnost pro průzkum trhu. Výsledky naznačují silnou poptávku po posílení dialogu a empatie mezi stomatologickými odborníky a pacienty, kteří aktivně hledají produkty a služby, které jim pomohou žít zdravým životním stylem.

Iniciativa konference #ColgateTalks poskytla evropské stomatologické profesi dlouho potřebnou interaktivní platformu pro novou generaci stomatologických odborníků z celé Evropy, kde si mohou vyměňovat nápady a postřehy ohledně témat zaměřených na pacienty a nové klinické přístupy. 

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se letošní konference zúčastnili. Česká republika patřila svou účastí k předním zemím Evropy a nás velice těší, že tato iniciativa naše odborníky zaujala.

Zubní lékaři a dentální hygienistky, kteří přímý přenos zmeškali, mohou na vyžádání zhlédnout všechny prezentace na www.colgatetalks.com.

Rádi bychom upozornili na nově vytvořený interaktivní blog #ColgateDialogue, který je určen pro stomatologické odborníky v celé Evropě.

 

První články na blogu pokrývají témata:

  • jak úspěšně vést stomatologickou praxi v Dental Life
  • kreativní myšlení v zubním lékařství v Inspiration
  • zapojení do Public Health programů v We Care!
  • a vzdělávací sekce v EduForum

 

Připojte se na link www.colgatedialogue.com
 

Print  |  Send to a friend