OK We use cookies to enhance your visit to our site and to bring you advertisements that might interest you. Read our Privacy and Cookies policies to find out more.

News Netherlands

De resultaten van nieuw Australisch onderzoek wijzen erop dat een belasting op ongezond suiker, zout en vet de zorguitgaven kan doen dalen, terwijl het aantal gezonde levensjaren toeneemt. (foto: gorillaimages/Shutterstock)
0 Comments Feb 27, 2017 | News Netherlands

Suiker-, vet- en zouttaks maakt bevolking gezonder

Post a comment by Dental Tribune International

MELBOURNE – Een belasting op suikerhoudende producten zou de volksgezondheid significant verbeteren. Dat blijkt uit Australisch onderzoek. Een suiker-, vet- en zouttaks, gecombineerd met het subsidiëren van fruit en groente, zou de jaarlijkse zorguitgaven in Australië met ongeveer 2,5 miljard euro kunnen verminderen. Gecorrigeerd naar het aantal inwoners zou de besparing in Nederland uitkomen op een kleine 2 miljard euro per jaar.

In de Westerse wereld zijn niet-overdraagbare aandoeningen zoals obesitas, diabetes, cardiovasculaire ziekte en cariës voornamelijk toe te schrijven aan een onevenredige consumptie van vetten, suiker en zout. Om de druk van deze ziekten op de zorguitgaven te verminderen, hebben steeds meer landen belastingen op ongezond eten en drinken ingevoerd of voorgesteld. De kosteneffectiviteit van accijnzen en subsidies is echter onduidelijk en kan alleen geschat worden.

In nieuw onderzoek van de Universiteit van Melbourne is het effect van verschillende combinaties van belasting op ongezond eten en een subsidie op fruit en groene gesimuleerd, gebaseerd op het Australische inwoneraantal van 2010 (22 miljoen). De resultaten wezen uit dat een suikertaks voor voedsel de meeste gevolgen had. Volgens berekeningen zou deze 270.000 ‘verloren gezonde levensjaren door ziekte’ (DALY’s) voorkomen, wat neerkomt op 1,2 gezonde jaren per honderd Australiërs. Weinig andere gezondheidsinterventies kunnen zoveel bijdragen aan de volksgezondheid, stellen de onderzoekers.

Een zouttaks zou 130.000 DALY’s voorkomen, een vettaks 97.000 en het extra belasten van gezoete drankjes ‘slechts’ 12.000. Voor het subsidiëren van fruit en groente was het in het kader van dit onderzoek niet mogelijk om duidelijke gezondheidswinst te bepalen, hoewel het volgens de onderzoekers aannemelijk lijkt dat ook deze interventie DALY’s voorkomt en de zorguitgaven beperkt.

Het onderzoek draagt bij aan het toenemende bewijs voor aanmerkelijke gezondheidswinst en kosteneffectiviteit van belastingen en subsidies die de consumptie van gezonde voeding bevorderen. Gebaseerd op de resultaten van hun simulatie verdienen dergelijke interventies serieuze overweging door de overheid, concluderen de onderzoekers. Ook de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) kwam vorig jaar met een dergelijk advies.

Verschillende landen zijn inmiddels overstag gegaan. Zo is in Mexico door het invoeren van een accijns op ongezond eten en drinken de verkoop ervan met gemiddeld 6% gedaald. Ook in Finland en Frankrijk bestaan dergelijke belastingen. In Nederland zijn voorlopig geen plannen voor een suikertaks, liet minister Schippers eind 2016 weten.

Het hier besproken onderzoek is getiteld ‘Taxes and subsidies for improving diet and population health in Australia: A cost-effectiveness modelling study,’ en is op 14 februari online gepubliceerd in het tijdschrift PLOS Medicine.

Post a comment Print  |  Send to a friend
0 Comments
Join the Discussion
All comments are subject to approval before appearing. Submit Comment