OK We use cookies to enhance your visit to our site and to bring you advertisements that might interest you. Read our Privacy and Cookies policies to find out more.

News Netherlands

Parodontitis kan de tandondersteunende structuren aantasten, met tandverlies tot gevolg. Ook is er een mogelijk hoger risico op overlijden, toont een nieuw onderzoek aan. (foto: Tashatuvango/Shutterstock)
0 Comments Apr 12, 2017 | News Netherlands

Mogelijk verband tussen parodontitis, tandverlies en risico op overlijden

Post a comment by Dental Tribune International

BUFFALO, VS – Sterfte onder de algehele populatie, in het bijzonder onder oudere vrouwen, kan omlaag door een betere parodontale gezondheid. Dat laat nieuw onderzoek van de Universiteit van Buffalo in de Verenigde Staten zien. Onderzoekers die data van meer dan 57 000 postmenopauzale vrouwen bekeken, vonden dat aanwezigheid van parodontitis en tandverlies geassocieerd wordt met een significant hoger risico op overlijden.

De vrouwen in het onderzoek waren tussen de 55 en 89 jaar oud, waren niet bekend met hart- en vaatziekten en deden eerder mee aan een observationele studie naar gezondheid onder vrouwen. In de onderzoekspopulatie was de prevalentie van parodontitis en tandverlies respectievelijk 26% en 5,9%.

Na een follow-up-periode van gemiddeld 6,7 jaar, werden 3 589 cardiovasculaire events gevonden en 3 816 sterfgevallen. De onderzoekers vonden verder dat bekendheid met parodontitis werd geassocieerd met een 12% hoger risico op overlijden en een 17% hoger risico op tandverlies. Bij vrouwen die verzuimden jaarlijks naar de tandarts te gaan, bleek tandverlies sterker gelinkt aan cardiovasculaire events dan bij vrouwen die vaker dan eens per jaar de tandarts bezochten.

“Onze bevindingen suggereren dat oudere vrouwen een hoger risico lopen op overlijden als gevolg van hun parodontale conditie, en zij baat kunnen hebben bij frequenter tandartsbezoek per jaar,” aldus dr. Michael J. LaMonte, onderzoeker op de afdeling Epidemiologie en Omgevingsgezondheid en tevens eerste auteur van het artikel. “Onderzoek naar interventies gericht op verbetering van de parodontale gezondheid is echter nodig om te bepalen of risico op overlijden daadwerkelijk lager wordt bij een groep die interventie krijgt, in vergelijking met een controlegroep. Onze studie kan geen directe oorzaak en gevolg aantonen.”

Volgens de Centra voor Ziektecontrole en Preventie heeft bijna de helft van alle volwassenen van dertig jaar of ouder in de Verenigde Staten een parodontale aandoening. Geschat wordt dat van de 65-plussers in het land ongeveer 20% aan tandverlies lijdt.

Het onderzoek, met de titel ‘History of periodontitis diagnosis and edentulism as predictors of cardiovascular disease, stroke, and mortality in postmenopausal women’, is in de aprileditie van het Journal of the American Heart Association verschenen.
 

Post a comment Print  |  Send to a friend
0 Comments
Join the Discussion
All comments are subject to approval before appearing. Submit Comment