OK We use cookies to enhance your visit to our site and to bring you advertisements that might interest you. Read our Privacy and Cookies policies to find out more.

News Netherlands

0 Comments May 3, 2017 | News Netherlands

KNMT: voorkom onnodige problemen bij bezoek inspectie

Post a comment by Tessa Vogelaar

HOUTEN – Grote kans dat uw mondzorgpraktijk de komende maanden bezoek krijgt van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). De inspectie heeft namelijk aangekondigd strenger te gaan controleren op de normen rond röntgenfoto's. Omdat zo’n bezoek heel wat teweeg kan brengen in de praktijk, heeft beroepsvereniging KNMT zes aandachtspunten op een rij gezet om onnodige problemen met de inspectie te voorkomen.

 De KNMT adviseert ten eerste medewerkers van de praktijk voor te bereiden op een bezoek van de inspectie. Zo kan men één of meer meerdere personen aanwijzen die altijd aanwezig kunnen zijn bij een bezoek. Ook assistenten en baliemedewerkers moeten weten wat er van hen wordt verwacht wanneer de IGZ zich meldt.

Verder wordt aangeraden na te gaan of de praktijk voldoet aan de toetsingscriteria van de IGZ. Er wordt uitgegaan van wetten, besluiten en richtlijnen om te beoordelen of uw praktijk veilig en goed werkt. De minimale normen staan opgenomen in een toetsingskader. Onlangs heeft de inspectie een nieuwe toetsingskader voor radiologie openbaar gemaakt. Dit is te vinden op de website van de inspectie.

Ook is het volgens de beroepsvereniging van belang dat u meewerkt met de inspecteurs. Zij hebben namelijk behoorlijk wat rechten: de inspecteurs mogen bijvoorbeeld zonder toestemming van de patiënt het dossier inzien en ze mogen verscheidene ruimtes betreden.

Na afloop van het bezoek wordt binnen een maand een conceptrapport van de inspectie gestuurd. Aangeraden wordt dit kritisch door te lezen en, indien nodig, binnen vier weken te reageren. Mocht de inspectie problemen hebben geconstateerd, dan luidt het advies maatregelen te treffen voor verbetering en de IGZ hiervan op de hoogte stellen. Op de website van de IGZ wordt namelijk niet alleen vermeld dat uw praktijk een probleem had, maar ook dat het verholpen is. De KNMT laat verder weten dat wanneer er onenigheid is met de inspectie, leden bij deze beroepsvereniging terecht kunnen.
(bron: KNMT)

Post a comment Print  |  Send to a friend
0 Comments
Join the Discussion
All comments are subject to approval before appearing. Submit Comment