OK We use cookies to enhance your visit to our site and to bring you advertisements that might interest you. Read our Privacy and Cookies policies to find out more.

News Netherlands

0 Comments May 9, 2017 | News Netherlands

KNMT: leid meer tandartsen op

Post a comment by Tessa Vogelaar

NIEUWEGEIN – De KNMT heeft in een brief aan kabinetsinformateur Edith Schippers gepleit voor meer opleidingsplaatsen voor tandartsen. Dat doet de beroepsvereniging vanwege het tekort aan in Nederland opgeleide tandartsen.

In de brief, die op de website van de KNMT geplaatst is, schrijft voorzitter Wolter Brands dat de Nederlandse gebitten over het geheel genomen beter zijn dan ooit. Maar om de mondgezondheid in de toekomst op peil te houden, is volgens hem één ding hard nodig: collega’s.

Momenteel treden jaarlijks in Nederland zo’n 210 hier opgeleide tandartsen toe tot de zorg. Aan de andere kant gaan er per jaar gemiddeld ongeveer driehonderd met pensioen. “Dat betekent een jaarlijks tekort van zo’n honderd tandartsen,” schrijft Brands. Hoewel buitenlandse tandartsen momenteel dit gat opvullen, biedt dat geen structurele oplossing voor het probleem: ongeveer de helft van hen vertrekt na enkele jaren weer uit Nederland, en veel patiënten houden een voorkeur voor een landgenoot als tandarts.

Het is niet voor het eerst dat de KNMT de Tweede Kamer vraagt om meer opleidingsplaatsen. Vorig jaar nog drong de beroepsvereniging aan op uitbreiding, maar een amendement van de SP met die strekking werd in december verworpen. Nu Schippers werkt aan de totstandkoming van een nieuw kabinet doet de KNMT een nieuwe poging, waarbij nog eens wordt benadrukt dat ook het Capaciteitsorgaan de afgelopen jaren nadrukkelijk pleitte voor meer opleidingsplaatsen.

Of de oproep gehoord vindt is nog afwachten, schrijft de KNMT op haar website. In formatietijd ontvangt de informateur namelijk honderden brieven met verzoeken.
 

Post a comment Print  |  Send to a friend
0 Comments
Join the Discussion
All comments are subject to approval before appearing. Submit Comment