OK We use cookies to enhance your visit to our site and to bring you advertisements that might interest you. Read our Privacy and Cookies policies to find out more.

News Netherlands

0 Comments Sep 5, 2017 | News Netherlands

Vlaming De Bruyn gaat tandheelkunde Radboudumc leiden

Post a comment by Tessa Vogelaar

NIJMEGEN – Prof. dr. Hugo de Bruyn is per 1 oktober benoemd tot afdelingshoofd Tandheelkunde van het Radboudumc in Nijmegen. De Bruyn is hoogleraar Parodontologie en sinds 2004 verbonden aan de Universiteit Gent. De Vlaming neemt het stokje over van interim-afdelingshoofd Rob Barnasconi.

De Bruyn is afgestudeerd als tandarts aan de Katholieke Universiteit Leuven in België en gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen in de onderzoekslijn cariologie. Met een stipendium van de Niels Stensenstichting heeft hij een postdoc gedaan en tevens een master in de parodontologie behaald aan de Universiteit van Lund, aan de tandheelkundige school in Malmö, Zweden. Vervolgens werd De Bruyn daar associate en visiting professor.

Over zijn tijd in Groningen zegt de hoogleraar er “kennis te hebben gemaakt met de Nederlandse stijl van open communiceren en ruimdenkend leidinggeven.” Met de benoeming van De Bruyn wordt op korte termijn de leerstoel parodontologie ingevuld. Daarnaast wordt ingezet op het speerpunt internationalisering, onder meer door verbinding te leggen met zusterfaculteiten in het buitenland.
(bron: Radboudumc)
 

Post a comment Print  |  Send to a friend
0 Comments
Join the Discussion
All comments are subject to approval before appearing. Submit Comment