OK We use cookies to enhance your visit to our site and to bring you advertisements that might interest you. Read our Privacy and Cookies policies to find out more.

News Netherlands

Jelmer Kruijt, advocaat.
0 Comments Sep 13, 2017 | News Netherlands

Hoe krijgt u als tandarts uw V21/V60 declaraties terug?

Post a comment by Jelmer Kruijt

Het zal u niet zijn ontgaan: ook in hoger beroep is vastgesteld dat het combineren van behandelcodes V60 en V21 tot 8 mei 2013 ‘gewoon’ was toegestaan. In navolging van de Rechtbank acht het Gerechtshof de terughaalactie van Achmea c.s. onaanvaardbaar.

Hoe kunt u als tandarts(praktijk) het ten onrechte aan de verzekeraars betaalde bedrag terugkrijgen? Dat zal ik hierna kort uitleggen. Er zijn twee scenario’s:

Scenario 1: u heeft betaald naar aanleiding van een betaalverzoek
Als u het bedrag destijds heeft terugbetaald naar aanleiding van een ontvangen betaalverzoek (factuur of brief), stelt u in een aangetekend te verzenden brief dat u onverschuldigd heeft betaald. U stelt de verzekeraar in gebreke en vordert terugbetaling van het bedrag, te vermeerderen met de wettelijke rente. U kunt vragen om betaling binnen 14 dagen. Vermeld uw gegevens en bankrekeningnummer. Let goed op dat u de verzekeraar aanschrijft aan wie u destijds heeft betaald. Dat is soms lastig te achterhalen, omdat verzekeraars communiceren namens verschillende (groeps)entiteiten die veelal handelsnamen gebruiken. Bij twijfel richt u de brief aan meerdere entiteiten/handelsnamen en u vermeldt deze onduidelijkheid in uw brief.

Scenario 2: u heeft betaald op basis van een vaststellingsovereenkomst
Als u destijds heeft betaald op basis van een vaststellingsovereenkomst, ligt het helaas complexer. Een vaststellingsovereenkomst is een bijzondere overeenkomst die moeilijker is aan te tasten dan een ‘gewone’ overeenkomst. Toch zult u dat moeten proberen. Afhankelijk van de tekst van de overeenkomst en het moment waarop u de overeenkomst bent aangegaan, kunt u (wederom: in een aangetekend te verzenden brief) stellen dat u heeft betaald onder invloed van dwaling. Immers, u meende dat er een betalingsverplichting bestond, hetgeen niet zo blijkt te zijn.
Drie jaar nadat u de dwaling heeft ontdekt, kunt u daar vanwege de geldende verjaringstermijn geen beroep meer op doen. Wacht dus niet te lang. Als u nog altijd aflossingen doet in het kader van een meeromvattende vaststellingsovereenkomst, kunt u stellen dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is om in ongewijzigde vorm aan de overeenkomst te worden gehouden. Het ligt dan op de weg van de verzekeraar om het resterende bedrag te verminderen met de V21/V60-component.

Morele en maatschappelijke terugbetalingsverplichting
Los van deze juridische argumenten zou ik menen dat op de verzekeraars ook een morele en maatschappelijke verplichting rust om de ten onrechte geïncasseerde gelden uit eigen beweging terug te betalen. Zeker gelet op de negatieve media-aandacht die tandartsen geen goed heeft gedaan.

Als u juridische hulp inschakelt bij het terugkrijgen van de door u ten onrechte betaalde gelden, kunt u dat met meerdere tandartsen gezamenlijk doen. Bijvoorbeeld namens een hele praktijk. Dat bespaart tijd en kosten.

Jelmer Kruijt is advocaat bij VESPER Advocaten (www.vesperadvocaten.nl). Deze bijdrage is op persoonlijke titel geschreven. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
 

ACHMEA VANGT BOT IN HOGER BEROEP TEGEN TANDARTSEN
Post a comment Print  |  Send to a friend
0 Comments
Join the Discussion
All comments are subject to approval before appearing. Submit Comment