OK We use cookies to enhance your visit to our site and to bring you advertisements that might interest you. Read our Privacy and Cookies policies to find out more.

News Netherlands

Multidisciplinaire aanpak moet mondgezondheid ouderen verbeteren Sep 26, 2016 | News Netherlands

Multidisciplinaire aanpak moet mondgezondheid ouderen verbeteren

NIEUWEGEIN – Bijna één op de vijf ouderen heeft bij opname in het verpleeghuis problemen met de mondzelfzorg. Dat blijkt uit een pilotonderzoek van het project ‘De Mond Niet Vergeten’, waarin huiszorgteams, huisartspraktijken, tandartsen en andere mondzorgverleners samenwerken aan de mondgezondheid van ouderen. Een nieuw ontwikkelde multidisciplinaire aanpak moet de mondzorg van en voor deze kwetsbare groep verbeteren.

Read more
Mannelijke koffiedrinkers hebben hoger risico op parodontitis Sep 21, 2016 | News Netherlands

Mannelijke koffiedrinkers hebben hoger risico op parodontitis

SEOUL – Koffie is waarschijnlijk één van de meest onderzochte voedingsmiddelen ter wereld. Toch is er nog altijd geen uitsluitsel of ...

Read more
Antibioticagebruik in kindertijd verhoogt risico op hypomineralisatie Sep 21, 2016 | News Netherlands

Antibioticagebruik in kindertijd verhoogt risico op hypomineralisatie

HELSINKI – Kinderen die in de eerste levensjaren bepaalde typen antibiotica krijgen, lopen een verhoogd risico op het ontwikkelen van hypomineralisatie ...

Read more
Fred Rozema benoemd tot hoogleraar Orale Geneeskunde Sep 21, 2016 | News Netherlands

Fred Rozema benoemd tot hoogleraar Orale Geneeskunde

AMSTERDAM – Kaakchirurg Fred Rozema (1958) is benoemd tot hoogleraar Orale Geneeskunde aan het Academisch Centrum voor Tandheelkunde Amsterdam (ACTA). ...

Read more

Veel gaatjes in Turkse en Marokkaanse kindergebitten Sep 21, 2016 | News Netherlands

Veel gaatjes in Turkse en Marokkaanse kindergebitten

ROTTERDAM – Het is slecht gesteld met de tanden van jonge Rotterdamse kinderen. Dat blijkt uit de gebitsfoto’s van ruim 4.000 zesjarigen. Hun afkomst maakt een groot verschil: Surinaams-Hindoestaanse kinderen hebben twee keer vaker meer dan drie gaatjes in hun gebit dan hun leeftijdsgenootjes van Nederlandse afkomst. Voor Turkse en Marokkaanse kinderen loopt dit zelfs op tot vijf keer vaker. Het opleidingsniveau en inkomen van de ouders verklaren maar een deel van het probleem.

Read more
“Nederlandse tandarts vaak onbewust bekwaam in infectiepreventie” Sep 14, 2016 | News Netherlands

“Nederlandse tandarts vaak onbewust bekwaam in infectiepreventie”

Het zal geen tandarts zijn ontgaan: de herziening van de richtlijn infectiepreventie – ook wel WIP-richtlijn genoemd – is begin dit jaar gepresenteerd. De grote media-aandacht en de honderd extra pagina’s vergeleken met de vorige richtlijn doen vermoeden dat de herziening de dagelijkse praktijk flink zal veranderen. Dental Tribune ging langs bij twee leden van de Werkgroep Infectiepreventie Tandheelkunde, voorzitter Teun Rietmeijer en werkgroeplid dr. Hans de Soet, die meewerkten ...

Read more
SKYN ontwerpt lach met ‘natuurlijke’ tanden Sep 14, 2016 | News Netherlands

SKYN ontwerpt lach met ‘natuurlijke’ tanden

Van 24 tot 27 november wordt in het Felix Meritis in Amsterdam het congres SKYN World gehouden. Met SKYN, de volgende stap in Digital Smile Design, worden de facings of kronen met CAD/CAM gemaakt. Natuurlijke, bestaande elementen dienen als voorbeeld. Dental Tribune sprak met Livio Yoshinaga, een van de grondleggers. “Het is beter om de natuur te kopiëren dan deze te ontwerpen.”

Read more

New Videos

Show all Videos
Roken een van belangrijkste oorzaken van implantaatverlies Sep 13, 2016 | News Netherlands

Roken een van belangrijkste oorzaken van implantaatverlies

Roken levert allerlei schadelijke gevolgen op voor de gezondheid, waaronder de mondgezondheid. Onderzoek wijst uit dat het zelfs de belangrijkste oorzaak is van implantaatverlies. Dat schrijft auteur Pim Schreuder in de oktobereditie van nascholingstijdschrift Quality Practice Tandheelkunde.

Read more
Ouders van kinderen met veel cariës strenger Sep 12, 2016 | News Netherlands

Ouders van kinderen met veel cariës strenger

AMSTERDAM – De ouders van kinderen met veel gaatjes zijn gemiddeld strenger en negatiever dan ouders van kinderen zonder gaatjes. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Maddelon de Jong-Lenters van het Academisch Centrum voor Tandheelkunde Amsterdam (ACTA). De kindertandarts vergeleek videoregistraties van de interactie tussen ouders en kinderen mét en zonder cariës, en ontdekte bij de laatste groep veel meer positieve bevestiging van de ouder naar het kind.

Read more
“Mondhygiënist krijgt extra zelfstandige bevoegdheden vanaf 2018” Sep 7, 2016 | News Netherlands

“Mondhygiënist krijgt extra zelfstandige bevoegdheden vanaf 2018”

De taakherschikking in de mondzorg neemt steeds concretere vormen aan. Begin deze week publiceerde minister Edith Schippers (VWS) een concept van een algemene maatregel van bestuur (amvb), waarin zij een vijfjarig experiment met extra zelfstandige bevoegdheden voor de mondhygiënist aankondigt. Het experiment gaat van start op 1 februari 2018.

Read more

New Products

Show all Products

New Topics

EAO Annual Scientific Meeting 2016

EAO Annual Scientific Meeting 2016

The European Association for Osseointegration will be holding its annual scientific meeting in Paris in France from 29 September to 1 October this year. ...

Read more
International Dental Show 2017

International Dental Show 2017

Held every two years, IDS in Cologne is the largest and most important event for the international dental sector. In 2017, the show will take place from ...

Read more
Digital dentistry

Digital dentistry

Digital technology is one of the fastest-growing market segments in dentistry.

Read more
Show all Topics
“Moderne praktijk vereist efficiënte routing en uitgekiend meubilair” Sep 7, 2016 | News Netherlands

“Moderne praktijk vereist efficiënte routing en uitgekiend meubilair”

Als iemand een onderbouwde visie heeft op de ideale praktijkruimte van de hedendaagse tandarts, is het Arno Cornelissen. Al vijfentwintig jaar specialiseert ...

Read more
Angst en hypnose in de tandartspraktijk: placebo of iets anders? Sep 7, 2016 | News Netherlands

Angst en hypnose in de tandartspraktijk: placebo of iets anders?

Sommige tandartsen fronsen hun wenkbrauwen als het gaat over hypnose, positief-suggestief woordgebruik en placebo-effecten in hun praktijk. Maar is dat ...

Read more