OK We use cookies to enhance your visit to our site and to bring you advertisements that might interest you. Read our Privacy and Cookies policies to find out more.

News Poland

fot.: pl.freeimages.com
0 Comments Jan 4, 2017 | News Poland

Dzieci i młodzież coraz mniej sprawne fizycznie

Post a comment by Dental Tribune Polska

„Sprawność fizyczna współczesnych dzieci i młodzieży w ostatnich dekadach pogarsza się w każdym aspekcie” – alarmuje dr Janusz Dobosz z Narodowego Centrum Badania Kondycji Fizycznej AWF w Warszawie, autor najnowszych badań kondycji fizycznej w tej grupie wiekowej w Polsce.

„Od 1999 r. obserwujemy pogorszenie wyników sprawności fizycznej, mierzonej szeregiem prób sprawnościowych, we wszystkich jej wymiarach. Wszystkie przejawy sprawności fizycznej ulegają wśród współczesnej młodzieży pogorszeniu” – mówi dr Janusz Dobosz. Autor porównał wyniki sprawności dzieci i młodzieży wykonane pod jego kierunkiem za rok 2009 z podobnymi analizami z poprzednich dekad. W 1979 r. przeprowadził je prof. Roman Trześniowski, a w 1999 r. prof. Ryszard Przewęda. Od 1979 r. badania wykonano na próbie ponad pół miliona dzieci. Najnowsze analizy dr. Dobosza, dotyczące 2009 r. objęły 50 000 dzieci i młodzieży. „To największe badania populacyjne kondycji fizycznej dzieci na świecie” – przekonuje naukowiec.

W jego ocenie negatywna tendencja dotycząca sprawności fizycznej najmłodszych jest ogólnoświatowa – można ją zaobserwować we wszystkich krajach wysokorozwiniętych. „Zmiany, jakie obserwujemy w Polsce nie różnią niczym od tych, które dotykają większość Europy” – dodał dr Dobosz. Poziom sprawności fizycznej dzieci i młodzieży zachodniej Europy jest wg naukowca podobny jak w Polsce.

W ramach badań dr Dobosz porównał wyniki różnych rodzajów sportu. Jak informuje, jeszcze w 1979 r. chłopcy w wieku 7 lat byli w stanie średnio zwisać na drążku przez niemal 17 s, podczas gdy w 2009 r. było to już niespełna 7 s. Również pogorszyły się wyniki w biegu na 600 m. W 1979 r. przeciętny 7-latek (chłopiec) uzyskał czas o 39,2 s krótszy niż obecnie. Analogiczne negatywne zmiany w sprawności dr Dobosz zaobserwował wśród dziewcząt. W 1979 r. 7-letnie dziewczęta potrafiły zwisać na drążku średnio 14 s, podczas gdy w 2009 r. - już tylko 6,5 s. W próbie biegu na 600 m 7-olatka w 1979 r. uzyskała czas o 43,7 s krótszy niż współcześnie.

Drastyczny spadek sprawności u współczesnej polskiej młodzieży i u dzieci wynika z braku ruchu i aktywności fizycznej. „Głównym powodem spadku sprawności fizycznej jest zmiana stylu życia dzieci i młodzieży. Współczesność oferuje dzieciom zbyt wiele atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu, które nie wymagają od nich aktywności fizycznej” – wyjaśnia badacz. Taki stan może być przyczyną wielu zagrożeń dla zdrowia i spowodować negatywne zmiany w układzie krążenia, oddechowym i więzadłowo-kostno-stawowym. W konsekwencji może dojść do wykształcenia chorób cywilizacyjnych w postaci nadciśnienia czy wyraźnego spadku wydolności – wylicza dr Dobosz.

„Jednocześnie spadek sprawności fizycznej u dzieci może przyczynić się w przyszłości do spadku produktywności w pracy w dorosłym życiu – zmęczenie u osób mniej sprawnych fizycznie występuje szybciej i w większym natężeniu” – ostrzega naukowiec. „Osoby, które znacznie niedomagają w zakresie sprawności fizycznej, mogą być – tak jak chorzy z każdego innego powodu – znaczącym obciążeniem dla budżetu państwa i szybciej mogą stać się klientami poradni lekarskich” – podsumowuje naukowiec.

źródło: PAP Nauka w Polsce

 

Post a comment Print  |  Send to a friend
0 Comments
Join the Discussion
All comments are subject to approval before appearing. Submit Comment