OK We use cookies to enhance your visit to our site and to bring you advertisements that might interest you. Read our Privacy and Cookies policies to find out more.

News Poland

fot. Instytutu Blend-a-med Oral-B
0 Comments Jan 5, 2017 | News Poland

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy z Higieny Stomatologicznej – rejestracja tylko do 15 stycznia!

Post a comment by Dental Tribune Polska

Tylko do 15 stycznia br. można zarejestrować swój udział w III edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy z Higieny Stomatologicznej i Promocji Zdrowia Jamy Ustnej. 2 tygodnie przed zamknięciem zgłoszeń liczba osób zarejestrowanych wynosiła blisko 200. Olimpiada kierowana jest do słuchaczy szkół medycznych policealnych, na kierunku higienistka stomatologiczna.

Udział w wydarzeniu stwarza doskonałą możliwość pogłębienia wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz pełniejsze przygotowanie do egzaminu zawodowego. Jak poprzednio, Olimpiada ma charakter etapowy, z finałem w kwietniu 2017 r. w Łodzi. Udział w Olimpiadzie jest dobrowolny i bezpłatny.

Wydarzenie ma charakter 3-stopniowy i składa się z 3 etapów:

• Rejestracja uczestników – do 15 stycznia 2017 r.
• I stopień Olimpiady – od 15 grudnia 2016 r. do 15 stycznia 2017 r.: test on-line, identyczny dla wszystkich uczestników, składający się z 40 pytań wielokrotnego wyboru. Każda zarejestrowana osoba może podejść do testu tylko jeden raz. Uczestnicy, którzy uzyskają min. 60% poprawnych odpowiedzi zostaną zakwalifikowani do II etapu.

• II stopnień Olimpiady – odbędzie się 3 marca 2017 r. i będzie miał formę testu on-line składającego się z 40 pytań jednokrotnego wyboru. Dokładne godziny otwarcia oraz zamknięcia II stopnia zostaną potwierdzone na oficjalnej stronie Olimpiady i profilu FB. Do III etapu kwalifikację otrzyma 20 uczestników udzielających co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi, osiągających najkrótszy czas odpowiedzi.

• III etap Olimpiady – odbędzie się 8-9 kwietnia 2017 r. w Centrum Dydaktycznym UM w Łodzi i będzie się składał z części teoretycznej i praktycznej. Egzamin teoretyczny wyłoni 9 uczestników, którzy przystąpią do finałowego egzaminu praktycznego. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się 9 kwietnia 2017 r.

Za merytoryczną wartość Olimpiady odpowiedzialny będzie Komitet Naukowy w składzie:
• dr n. zdr. Danuta Kaczmarska,
• dr n. med. Tomasz Dzieniakowski,
• dr n. med. Tomasz Maria Kercz,
• dr n. med. Maciej Nowak,
• lic. hig. stom. mgr Karolina Kopciewicz-Kozicka.

Nadzór nad organizacją oraz przebiegiem wydarzenia sprawować będzie Komitet Organizacyjny w składzie:
• Joanna Stępień,
• Agata Rybicka,
• Ilona Rowińska,
• Dawid Dąbrowski.

Organizatorami III edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy z Higieny Stomatologicznej i Promocji Zdrowia Jamy Ustnej jest Instytutu Blend-a-Med Oral-B i Stowarzyszenie Polskich Higienistek Stomatologicznych


Na podst.: mat. prasowe Instytutu Blend-a-Med Oral-B.


 

Post a comment Print  |  Send to a friend
0 Comments
Join the Discussion
All comments are subject to approval before appearing. Submit Comment