OK We use cookies to enhance your visit to our site and to bring you advertisements that might interest you. Read our Privacy and Cookies policies to find out more.

News Poland

fot. Materiały prasowe Kol-Dental
0 Comments Mar 7, 2017 | News Poland

Implant Continuum Education Program New York University, College of Dentistry

Post a comment by Kol-Dental

Program podyplomowego kursu implantologicznego przeznaczony jest dla lekarzy posiadających doświadczenie kliniczne w zakresie chirurgii stomatologicznej, protetyki i periodontologii. Jest to program obejmujący zaawansowane procedury leczenia implantoprotetycznego, skierowany do lekarzy chcących podnieść swoje kwalifikacje w tym zakresie.

2-letni Kurs Implantologiczny oparty jest na cyklu szkoleń oraz wykładów na Uniwersytecie w Nowym Jorku NYU College of Dentistry, w The Zimmer Institute (Szwajcaria) oraz w Polsce. Program edukacyjny jest prowadzony przez najwyższej rangi klinicystów i naukowców należących do grona wykładowców New York University.

Certyfikat końcowy ukończenia Programu Implant Continuum Education NYU jest rozpoznawalny i uznawany na całym świecie jako prestiżowy dowód, iż lekarz kończący to szkolenie posiada odpowiednio wysokie kwalifikacje zawodowe uprawniające do leczenia w zakresie zaawansowanych technik implantoprotetycznych.

Program edukacyjny jest zakończony egzaminem, na który składa się:
- napisanie pracy w zakresie tematycznym obejmującym zagadnienia z dziedziny mplantoprotetyki,
- zdanie egzaminu praktycznego w kraju przed Dyrektorem programu NYU na Polskę,
- prezentacja 3 przypadków przeprowadzonego leczenia implantoprotetycznego.

Terminarz:
- 5-8 września 2017, sesja wykładowa, New York University
- 25-27 października 2017, szkolenie praktyczne The Zimmer Institute, Szwajcaria
- 19-22 marca 2018, Global Implantology Week, New York University
- maj 2018, sesja naukowa, Polska
- 17-21 września 2018, sesja wykładowa, New York University
- 18-21 marca 2019, Global Implantology Week, New York University.

Wszystkie wykłady są tłumaczone symultanicznie na język polski.
Dyrektorzy Implant Continuum Education Program na Polskę to: dr hab. n. med. Piotr Majewski i dr n. med. Bartosz Łuszczyński.

Szczegółowe informacje:
Dział Implantów
Kol-Dental Sp. zo.o. Sp. k.
Ul. Cylichowska 6, 04-769 Warszawa
Tel.: (22) 514 62 36
515 290 451, 509 227 122
E-mail: implanty@koldental.com.pl

 

Post a comment Print  |  Send to a friend
0 Comments
Join the Discussion
All comments are subject to approval before appearing. Submit Comment