OK We use cookies to enhance your visit to our site and to bring you advertisements that might interest you. Read our Privacy and Cookies policies to find out more.

News Poland

0 Comments Apr 25, 2017 | News Poland

Międzynarodowy Podyplomowy Program „Aesthetics & Occlusion Continuum Education NYU CD”

Post a comment by Dental Tribune Polska

„Aesthetics & Occlusion Continuum Education NYU CD” to zaawansowany program dla lekarzy implantoprotetyków, periodontologów i protetyków ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących estetyki, okluzji i funkcji.

W sierpniu 2009 r. CEIA & OSIS wspólnie z New York University CD, stworzyły podyplomowy program edukacyjny „Implant Continuum Education NYU OSIS CEIA”. W 2016 r. przy udziale CS Dentist współpraca została poszerzona o nowy zakres tematyczny, akredytując program w tematyce zaawansowanej implantoprotetyki, estetyki i okluzji pod nazwą „Aesthetics & Occlusion Continuum Education NYU CD”.

Dyrektorzy naukowi programu to: prof. Stephen Chu i dr n. med. Maciej Żarow, mecenat: prof. Andrzej Wojtowicz (OSIS EDI).

W programie sesje wykładowe i praktyczne uwzględniające m.in.:
- zarządzanie estetyką,
- okluzję, funkcję, rekonstrukcję,
- periodontologię estetyczną,recesje dziąsłowe,
- planowanie uśmiechu, harmonię twarzy,
- współpracę z ortodontą i laboratorium,
- licówki, korony, wybielanie.

Wśród wykładowców znajdą się specjaliści zaproszeni przez prof. Stephena Chu i dr. n. med. Macieja Żarowa – osoby o dużym doświadczeniu praktycznym i naukowym, autorzy artykułów, rozdziałów i bestsellerowych książek z zakresu estetyki i okluzji.

„Mniej więcej do 15 lat obserwujemy niewiarygodny postęp związany z rozwojem stomatologii w Polsce i na świecie. Postęp ten dotyczy nie tylko implantologii, ale także całej stomatologii odtwórczej związanej z rozwojem materiałoznawstwa, kompozytów, ceramiki, systemów łączących i wprowadzeniem całej gamy nowych technik” – mówi dr Maciej Żarow. „W związku z tym przyspieszeniem potrzebujemy jasnych protokołów postępowania, klarownych procedur, które spowodują, iż wyniki naszej pracy będą jeszcze bardziej przewidywalne, a ich efekty będą służyć pacjentom pod względem estetycznym i funkcjonalnym przez lata. Jako praktyk, ale też wykładowca wiem, jak ważne jest połączenie teorii z praktyką, dlatego z wielkim entuzjazmem podchodzę do nowego projektu. Wspólnie z naszymi partnerami: NYU CD, CEIA oraz Centrum Edukacyjnym Dentist w Krakowie zapraszamy do udziału w unikalnej formie kształcenia w zakresie stomatologii estetycznej i funkcji, opartej na wielu godzinach zajęć praktycznych i teoretycznych. Ta forma kształcenia podyplomowego zostanie zwieńczona końcowym egzaminem praktycznym w Krakowie oraz egzaminem teoretycznym przeprowadzonym na NYU i otrzymaniem certyfikatu Międzynarodowego Programu Podyplomowego Aesthetics & Occlusion Continuum Education NYU CD pod patronatem CEIA I Dentist oraz Mecenatem prof. Andrzeja Wojtowicza i OSIS-EDI” - dodaje.

Więcej informacji na: www.nyu-poland.com

 


 

Post a comment Print  |  Send to a friend
0 Comments
Join the Discussion
All comments are subject to approval before appearing. Submit Comment