OK We use cookies to enhance your visit to our site and to bring you advertisements that might interest you. Read our Privacy and Cookies policies to find out more.

News Poland

0 Comments Sep 13, 2017 | News Poland

12. Świąteczny Wieczór Implantologiczny

Post a comment by Dental Tribune Polska

„Postęp dzięki technologii” – pod takim hasłem, 2. grudnia br. w warszawskim hotelu Marriott odbędzie się 12. Edycja Świątecznego Wieczoru Implantologicznego. Konferencja odbywa się pod auspicjami prof. Elżbiety Mierzwińskiej-Nastalskiej, Dziekana Wydziału Lekarsko-Dentystycznego WUM.

Komitet Naukowy konferencji stanowią: prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska, prof. Andrzej Wojtowicz, prof. Mansur Rahnama. Wśród wykładowców m.in.: prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska, prof. Andrzej Wojtowicz, prof. Iwona Niedzielska, prof. Eli Friedwald, prof. Shahram Ghanaati, prof. Gianluigi Caccianiga, dr Andy Boiangiu, dr Sergio Spinato, dr Fabio Bernardello, dr Fedrico Meynardi, CEO Sam Topaz, dr Elżbieta Wojtyńska, dr Maciej Jagielak, dr Krzysztof Awiłło, dr Piotr Wychowański, dr Bohdan Bączkowski, dr Michał Łobacz, lek. dent. Bartek Iwańczyk, lek. dent. Igor Kresa.
„Postęp dzięki technologii. Bioaktywne molekuły, częstotliwości i tlen atomowy oraz unikalne projekty dla długoterminowego sukcesu w implantologii” – to główne zagadnienia programu tegorocznego Świątecznego Wieczoru Implantologicznego. Tematyka wykładów:
- „Reaktywność organizmu a możliwości leczenia implantoprotetycznego”,
- „Dlaczego preparat i-PRF działa tak dobrze?”,
- „Czystość powierzchni implantu w aspekcie osteointegracji i periimplantitis”,
- „Dekontaminacja implantów tlenem”,
- „Innowacyjna procedura SinsLift”,
- „Powierzchnia implantu a regeneracja”,
- „Nowa, oszczędna technika preparacji łoża kostnego pod implant w różnych aplikacjach”,
- „Implanty indywidualne”,
- „Rehabilitacja implantoprotetyczna u pacjentów z zaburzeniami układu
somatycznego”,
- „Leczenie powikłań po terapii bisfosfonianami”,
- „Leczenie implantoprotetyczne u pacjentów geriatrycznych”,
- „Dekontaminacja implantów ultrafioletem”,
- „Natychmiastowe implantacje podniebienne”,
- „Powikłania po leczeniu implantoprotetycznym”,
- „Postęp i kierunki rozwoju w ortognatyce”.

Uczestnicy konferencji otrzymają 13 pkt. edukacyjnych. Wydarzenie odbywa się pod naukowym patronatem Dental Tribune International i magazynu Implants.
Szczegółowe informacje: www.topimplant.pl, www.osis.org.pl
 

Post a comment Print  |  Send to a friend
0 Comments
Join the Discussion
All comments are subject to approval before appearing. Submit Comment