OK We use cookies to enhance your visit to our site and to bring you advertisements that might interest you. Read our Privacy and Cookies policies to find out more.

News Serbia & Montenegro

0 Comments Jul 4, 2016 | News Serbia & Montenegro

Faktori koji kod stomatologa utiču na zadovoljstvo u radu

Post a comment by Dental Tribune International

 Da bi bolje razumeli zašto su neki stomatolozi zadovoljni na svom radnom mestu, dok su drugih frustrirani i nezadovoljni, naučnici sa Univerziteta Istočne Finske su sproveli istraživanje faktora koji utiču na zadovoljstvo u radu kod stomatologa.

 KUOPIO, Finska: Da bi bolje razumeli zašto su neki stomatolozi zadovoljni na svom radnom mestu, dok su drugih frustrirani i nezadovoljni, naučnici sa Univerziteta Istočne Finske su sproveli istraživanje faktora koji utiču na zadovoljstvo u radu kod stomatologa. U cilju otkrivanja tih faktora koristili su metodu "priča baziranih na empatiji" kroz koje su učesnici istraźivanja zamišljali sebe za pet godina u tzv.imaginarnoj budućnosti. Kod jedne grupe ispitanika zadatak je bio da napišu esej o sebi u zamišljenoj situaciji da su na rukovodoćem mestu u stomatološkoj ordinaciji, dok je druga grupa imala zadatak da sebe zamisli u situaciji da su odustali od rukovodeće pozicije. Stomatoozi iz obe grupe su rukovodeće mesto u stomatološkoj ordinaciji ocenili kao pozitivan izazov, a kao glavne faktore koji bi prevagnuli u odluci da napuste rukovodeću poziciju navodili su stres, povećanu odgovornost, dodatne obaveze, nedostatak podrške i konfliktne situacije u timu. Kao pozitivne faktore su navodili entuzijazam, mogućnost učenja, ostvarenje uticaja i pozitivno radno okruženje. Kod obe grupe ispitanika zajednička je bila nada da će se uslovi rada u njihovoj ordinaciji poboljšati u budućnosti, kao i briga u vezi mogućih promena u samoj ordinaciji, u okruženju i u svetu, kao i zbog nestabilnosti u zdravstvenom sektoru.

Na osnovu rezultata ovog istraživanja može se zaključiti da je najvažnije da se menadžerima stomqtoloßkih ordinacija omogući odgovarajuća edukacija, podrška i da im se omogući ostvarenje lične satisfakcije.

Napomena: Istraživanje pod nazivom “Factors associated with staying or leaving a dentist leader’s position—A qualitative study”, objavljeno je u onlajn izdanju BMC Oral Health journal aprila 2016.

Post a comment Print  |  Send to a friend
0 Comments
Join the Discussion
All comments are subject to approval before appearing. Submit Comment