OK We use cookies to enhance your visit to our site and to bring you advertisements that might interest you. Read our Privacy and Cookies policies to find out more.

News Serbia & Montenegro

0 Comments Jun 12, 2017 | News Serbia & Montenegro

Bruksizam i gubitak implantata

Post a comment by Dental Tribune International

 MALMÖ, Švedska: Bruksizam pogađa i do milijardu ljudi širom sveta. Ovaj čest poremećaj može da uzrokuje ozbiljna oštećenja zuba I zubnih nadoknada. Rezultati istraživanja sprovedenog na Univerzitetu u Malmöu ukazuju na to da bruksizam tj. škrgutanje zubima ili stiskanje vilica može da bude povezano s većim rizikom od neuspeha implantata. U istraživanju su stope neuspeha implantata bile tri puta veće kod pacijenata sa bruksizmom nego kod pacijenata bez parafunkcijskih navika.

 S ciljem da istraže povezanost između bruksizma i rizika od gubitka implantata, istraživači su analizirali podatke o 3549 implantata kod 994 pacijenata. Od toga je 56 pacijenata (s ukupno 185 implantata) patilo od bruksizma. U obe grupe ukupno je došlo do neuspeha sa 179 implantata. Upoređujući neuspeh implantata kod pacijenata s bruksizmom i pacijenata bez bruksizma, švedski istraživači dobili su stope od 13 i 4,6 procenata. Tako je rizik od gubitka implantata bio gotovo tri puta veći u grupi pacijenata s bruksizmom. Analiza je dalje pokazala da je bruksizam češći kod muškaraca I da su stope neuspeha bile veće za kratke i široke implantate. Ostali faktori rizika povezani s višim stopama neuspeha implantata bili su pušenje, dijabetes tipa 1, uzimanje lekova za holesterol i hipotireozu, kao i antidepresiva i inhibitora protonske pumpe. Istraživači su zaključili da bruksizam može biti povezan s povećanim rizikom od gubitka implantata. Međutim, istraživači su naglasili da pored bruksizma treba uzeti u obzir i druge faktore rizika, uključujući dužinu, prečnik i površinu implantata, navike kao što su pušenje i uzimanje određenih lekova.

Istraživanje pod nazivom "Bruksizam i neuspeh dentalnih implantata: analiza učinka mešovitih parametara", objavljen je u časopisu Journal of Oral Rehabilitation.
Post a comment Print  |  Send to a friend
0 Comments
Join the Discussion
All comments are subject to approval before appearing. Submit Comment