OK We use cookies to enhance your visit to our site and to bring you advertisements that might interest you. Read our Privacy and Cookies policies to find out more.

News Serbia & Montenegro

Bruksizam i gubitak implantata Jun 12, 2017 | News Serbia & Montenegro

Bruksizam i gubitak implantata

 MALMÖ, Švedska: Bruksizam pogađa i do milijardu ljudi širom sveta. Ovaj čest poremećaj može da uzrokuje ozbiljna oštećenja zuba I zubnih nadoknada. Rezultati istraživanja sprovedenog na Univerzitetu u Malmöu ukazuju na to da bruksizam tj. škrgutanje zubima ili stiskanje vilica može da bude povezano s većim rizikom od neuspeha implantata. U istraživanju su stope neuspeha implantata bile tri puta veće kod pacijenata sa bruksizmom nego kod pacijenata ...

Read more
Najnoviji CAD/CAM materijali otporniji na prebojavanje od kafe od konvencionalnih kompozitnih materijala May 25, 2017 | News Serbia & Montenegro

Najnoviji CAD/CAM materijali otporniji na prebojavanje od kafe od konvencionalnih kompozitnih materijala

 BANGKOK, Tajland /TOKIO, Japan: Uporedo s razvojem novih tehnologija i materijala u stomatologiji porasla su i očekivanja da novi materijali zadovljavaju ...

Read more
Na Svetski dan oralnog zdravlja objavljena anketa koja otkriva istinu o aktuelnim navikama održavanja oralne higijene Mar 18, 2017 | News Serbia & Montenegro

Na Svetski dan oralnog zdravlja objavljena anketa koja otkriva istinu o aktuelnim navikama održavanja oralne higijene

ŽENEVA, Švajcarska: 20. Mart je Svetski dan oralnog zdravlja (World Oral Health Day -WOHD). Svetsko udruženje stomatologa FDI objavljivanjem ankete ...

Read more
Organizatori počinju sa odbrojavanjem za IDS 2017 Feb 17, 2017 | News Serbia & Montenegro

Organizatori počinju sa odbrojavanjem za IDS 2017

Keln, Nemačka: Za malo više od mesec dana počinje u Kelnu 37-mi IDS (International Dental Show), najveći sajam stomatologije na ...

Read more

Advertising
Nove tehnologije za unapređenje dezinfekcije kanala korena zuba - 2.deo Jan 8, 2017 | News Serbia & Montenegro

Nove tehnologije za unapređenje dezinfekcije kanala korena zuba - 2.deo

Glavni zadatak endodontske terapije je dezinfekcija celokupnog sistema kanala korena zuba, koja zahteva eliminaciju mikroorganizama i prevenciju ponovne infekcije tokom i nakon završenog endodontskog lečenja. Ovaj cilj je moguće ostvariti putem hemijskog i mehaničkog čišćenja tj. upotrebom mehaničkih sistema uz hemijska sredstva za irigaciju.

Read more
Nove tehnologije za unapređenje dezinfekcije kanala korena zuba - 1.deo Nov 19, 2016 | News Serbia & Montenegro

Nove tehnologije za unapređenje dezinfekcije kanala korena zuba - 1.deo

Glavna kauzativna uloga mikroorganizama u patogenezi oboljenja pulpe i periapikalnog dela zuba je poznata i dokazana.1 Glavni zadatak endodontske terapije je dezinfekcija celokupnog sistema kanala korena zuba, koja zahteva eliminaciju mikroorganizama i prevenciju ponovne infekcije tokom i nakon završenog endodontskog lečenja. Ovaj cilj je moguće ostvariti putem hemijskog i mehaničkog čišćenja tj. upotrebom mehaničkih sistema uz hemijska sredstva za irigaciju.

Read more
Promocija oralnog zdravlja preko televizora u čekaonicama ordinacija opšte prakse Oct 12, 2016 | News Serbia & Montenegro

Promocija oralnog zdravlja preko televizora u čekaonicama ordinacija opšte prakse

Umesto sedenja u čekaonici i prelistavanja različitih magazina, pacijenti bi uskoro mogli da gledaju specijalizovan zdravstveni program na televizorima u čekaonicama stomatoloških ordinacija. Istraživanje koje je sproveo Imperial koledž iz Londona pokazuje da je televizijski bazirana promocija zdravlja vrlo efektivan način za prikazivanje edukativnog sadržaja različitim ciljnim grupama.

Read more

New Videos

Show all Videos
Povećan rizik od pojave parodontalnih oboljenja kod muškaraca koji piju kafu Sep 5, 2016 | News Serbia & Montenegro

Povećan rizik od pojave parodontalnih oboljenja kod muškaraca koji piju kafu

 Iako kafa spada među supstance koje su najviše istraživane i o kojima se najviše pisalo, ta istraživanja nisu konkretno pokazala da li kafa ima pozitivne ili negativne efekte na zdravlje. Južnokorejsko istraživanje je došlo do rezultata da kad muške osobe unose veliku količinu kafe, to može biti povezano s pojavom parodontopatije.

Read more
Najveći strah izazivaju injekcije i hirurške intervencije Aug 14, 2016 | News Serbia & Montenegro

Najveći strah izazivaju injekcije i hirurške intervencije

Strah od zubara ili dentalna anksioznost predstavlja jednu od najvećih prepreka u pružanju stomatoloških usluga. Opšte je poznato da je strah od stomatologa usko povezan sa prethodnim lošim iskustvima pacijenta, ali je i pored toga dostupan vrlo mali broj naučnih istraživanja o stvarnim uzrocima pojave straha od zubara. Istraživači Univerziteta u Hong Kongu su kreirali Skalu dentalne anksioznosti (eng. DAPS) kojom se meri nivo na kom se javlja anksioznost uzrokovana određenim ...

Read more
Faktori koji kod stomatologa utiču na zadovoljstvo u radu Jul 4, 2016 | News Serbia & Montenegro

Faktori koji kod stomatologa utiču na zadovoljstvo u radu

 Da bi bolje razumeli zašto su neki stomatolozi zadovoljni na svom radnom mestu, dok su drugih frustrirani i nezadovoljni, naučnici sa Univerziteta Istočne Finske su sproveli istraživanje faktora koji utiču na zadovoljstvo u radu kod stomatologa.

Read more

New Products

Show all Products

New Topics

Prevention in dentistry

Prevention in dentistry

In addition to daily brushing and annual dental visits, a number of preventive measures can be taken to avoid oral diseases.

Read more
Dental caries

Dental caries

Dental caries is one of the most common global dieases, affecting 60–90 per cent of schoolchildren and nearly 100 per cent of adults worldwide.

Read more
Digital dentistry

Digital dentistry

Digital technology is one of the fastest-growing market segments in dentistry.

Read more
Show all Topics
Evropski sistem upozorenja za bolju zaštitu pacijenata  Jun 4, 2016 | News Serbia & Montenegro

Evropski sistem upozorenja za bolju zaštitu pacijenata

 U cilju bolje zaštite pacijenata u budućnosti u Evropi se uvodi sistem upozorenja kojim će pacijenti i van granica svoje zemlje imati uvid ...

Read more
Preventiva zubnog karijesa - komparacija zalivanja i fluoridnih lakova Apr 20, 2016 | News Serbia & Montenegro

Preventiva zubnog karijesa - komparacija zalivanja i fluoridnih lakova

 HELSINKI, Finska: Dobrobiti preventivnog zalivanja fisura i jamica i flouridnih lakova, i njihova uloga u prevenciji zubnog karijesa su dokazane ...

Read more