OK We use cookies to enhance your visit to our site and to bring you advertisements that might interest you. Read our Privacy and Cookies policies to find out more.

News Slovenia

Nova študija je pokazala, da bi bila lahko brezzobost povezana z nižjo kognitivno funkcijo. (Foto: Botazsolti / Shutterstock)
Jan 13, 2014 | News Slovenia

Izguba zob je lahko povezana z nižjo kognitivno funkcijo

by Dental Tribune International

Chapel Hill, NC, ZDA: Ameriški raziskovalci, ki ugotavljajo, v kolikšni meri je oralno zdravje povezano s kognitivnim statusom, menijo, da sta izguba zob in periodontitis lahko povezana z nižjo kognitivno funkcijo pri odraslih v poznih srednjih letih.

V študiji so raziskovalci z Univerze v Severni Karolini – Chapel Hill analizirali podatke meritev kognitivnih sposobnosti med leti 1996 in 1998 pri 11.097 udeležencih, starih od 45 do 64 let: meritve so obsegale priklic besed po določenem času, substitucijo digitalnih simbolov in tekoče besedno izražanje. Poleg tega je 5.942 od 8.554 udeležencev imelo pregled ustne votline za določitev njihovega dentalnega statusa, števila zob in periodontalnega statusa.

Raziskovalci so opazili, da so imeli brezzobi udeleženci v primerjavi s tistimi z zobmi nižje ocene vseh kognitivnih testov. Med udeleženci z zobmi sta bila manjše število preostalih zob in gingivalna krvavitev povezana s slabšimi rezultati pri testih substitucije z digitalnimi simboli in tekočega besednega izražanja.
Na osnovi tega so znanstveniki slabše rezultate kognitivnih testov pri brezzobih povezali z ugotovitvijo, da lahko anamneza bolezni ustne votline pomeni kazalec tveganja za kognitivni upad.

Podatki za raziskavo so bili pridobljeni iz nacionalne raziskave o tveganju za aterosklerozo v skupinah prebivalstva, prospektivni epidemiološki študiji v štirih skupinah prebivalstva v ZDA o vzrokih in kliničnih izidih ateroskleroze.

Študija "Cross-Sectional Associations of Oral Health Measures with Cognitive Function in Late Middle-Aged Adults: A Community-Based Study" je bila objavljena v decembrski izdaji Journal of the American Dental Association.

Print  |  Send to a friend