News Sweden

Kaffedrickare kan ha lägre risk för parodontitis Sep 19, 2014 | News Sweden

Kaffedrickare kan ha lägre risk för parodontitis

BOSTON, Massachusetts., USA: Ny forskning tyder på att kaffedrickande kan skydda mot periodontal benvävnadsförlust. I en studie med över tusen män kom forskare till slutsatsen att kaffe inte på något sätt var skadligt för munhälsan. De noterade dessutom att män med ett högre kaffeintag i mindre grad var drabbade av periodontal benvävnadsförlust än deltagare som drack mindre kaffe.

Read more
Global marknad för dentalutrustning väntas överstiga 7 miljarder dollar till 2019 Sep 16, 2014 | News Sweden

Global marknad för dentalutrustning väntas överstiga 7 miljarder dollar till 2019

DALLAS, Texas, USA: Enligt en ny rapport från marknadsforskningsföretaget MarketsandMarkets förväntas omsättningen på den ...

Read more
Möte för Bio-Emulation överträffar förväntningar Sep 9, 2014 | News Sweden

Möte för Bio-Emulation överträffar förväntningar

SANTORINI, Grekland: Termen "Bio-Emulation" står för en metod inom rekonstruerande tandvård som avser att efterlikna naturlig ...

Read more
Extratand utvecklades i näsan Sep 4, 2014 | News Sweden

Extratand utvecklades i näsan

DHAHRAN, Saudiarabien: Kirurger i Saudiarabien hittade en vit benklump i näsan på en 22-årig man. De sa att klumpen var en extratand som ...

Read more

Diabetes kan öka risken för cancer i huvud och hals Aug 12, 2014 | News Sweden

Diabetes kan öka risken för cancer i huvud och hals

TAIPEI, Taiwan: Enligt resultaten i en ny studie kan diabetespatienter löpa en ökad risk att utveckla huvud- och halscancer. I en studie med nästan 90 000 deltagare upptäckte kinesiska forskare att risken för att utveckla munhålscancer, orofaryngeal cancer och nasofaryngealt carcinom var större hos patienter med diabetes mellitus jämfört med patienter utan.

Read more
Forskning visar på skillnader mellan kvinnliga och manliga tandläkare Aug 5, 2014 | News Sweden

Forskning visar på skillnader mellan kvinnliga och manliga tandläkare

BERLIN, Tyskland: Motivationen och målen hos manliga och kvinnliga tandläkare i Tyskland – och förmodligen även i andra länder – skiljer sig enligt den senaste forskningen avsevärt åt i vissa avseenden. Män och kvinnor har olika synsätt vad gäller inkomst och relationen till patienterna, men har samma åsikter om behandlingskvaliteten.

Read more
DTI-utgivare firar 10-årsjubileum i Italien Jul 31, 2014 | News Sweden

DTI-utgivare firar 10-årsjubileum i Italien

TURIN, Italien: Dental Tribune International (DTI) hållit sitt tionde årliga förläggarmöte. I år deltog över 50 licenserade partners från USA, Latinamerika, Mellanöstern och många andra länder över hela världen. Mötesdeltagarna informerades om ett antal nya projekt kommande år och diskuterade olika strategier för framtida utveckling.

Read more

New Videos

Show all Videos
Stamceller från nerver bildar tänder Jul 28, 2014 | News Sweden

Stamceller från nerver bildar tänder

STOCKHOLM, Sverige: Forskare vid Karolinska Institutet har upptäckt att stamceller inne i tandens mjuka delar har ett oväntat ursprung, nämligen nerver. Fynden publiceras i den vetenskapliga tidskriften Nature och bidrar till helt nya kunskaper om hur tänderna bildas, hur de växer och hur de kan reparera sig själva.

Read more
Nanomodifierade implantat minskar infektionsrisk Jun 26, 2014 | News Sweden

Nanomodifierade implantat minskar infektionsrisk

MALMÖ, Sverige: Bakterier fäster inte lika lätt på tandimplantat med nanomodifierad yta jämfört med den typ av implantat som är vanligast förekommande inom dagens tandvård. Det visar forskning av Marjan Dorkhan vid Malmö högskola.

Read more
Vana kirurger innebär färre mjältskador vid operation av matstrupscancer Jun 23, 2014 | News Sweden

Vana kirurger innebär färre mjältskador vid operation av matstrupscancer

STOCKHOLM, Sverige: Patienter som opereras av kirurger som genomför operation av matstrupscancer ofta har betydligt lägre risk för mjältskada under operationen och behov av avlägsnande av mjälten, vilket i sin tur ökar risken för allvarliga infektioner och död. Det visar en ny omfattande studie från Karolinska Institutet publicerad i vetenskapstidskriften Annals of Surgery. Dessa resultat ger ytterligare stöd för att kirurgi för ...

Read more

New Products

Show all Products

New Topics

Digital Dentistry Show

Digital Dentistry Show

Digital technology is one of the fastest-growing market segments in dentistry. From 16 to 18 October DTI will be staging the first Digital Dentistry Show ...

Read more
BDIA Dental Showcase London

BDIA Dental Showcase London

The UK’s largest dental exhibition will open its doors at the ExCeL London Exhibition and Convention Centre from 9 to 11 October. The event will ...

Read more
2014 EAO Congress – 23rd Annual Scientific Meeting

2014 EAO Congress – 23rd Annual Scientific Meeting

The 2014 EAO congress took place in Rome from 25 to 27 September. Thousands of delegates from around the world attended the event.

Read more
Show all Topics
Enkelt utandningsprov förbättrar för astmapatienter Jun 20, 2014 | News Sweden

Enkelt utandningsprov förbättrar för astmapatienter

STOCKHOLM, Sverige: En doktorsavhandling från Karolinska Institutet visar att man kan förbättra omhändertagandet av personer med astma ...

Read more
Mutation bakom käktumör identifierad Jun 12, 2014 | News Sweden

Mutation bakom käktumör identifierad

ÅBO, Finland: En finsk forskargrupp har upptäckt den genmutation som ligger bakom käktumören ameloblastom. Upptäckten kan innebära ...

Read more