News Sweden

Stamceller från nerver bildar tänder Jul 28, 2014 | News Sweden

Stamceller från nerver bildar tänder

STOCKHOLM, Sverige: Forskare vid Karolinska Institutet har upptäckt att stamceller inne i tandens mjuka delar har ett oväntat ursprung, nämligen nerver. Fynden publiceras i den vetenskapliga tidskriften Nature och bidrar till helt nya kunskaper om hur tänderna bildas, hur de växer och hur de kan reparera sig själva.

Read more
Nanomodifierade implantat minskar infektionsrisk Jun 26, 2014 | News Sweden

Nanomodifierade implantat minskar infektionsrisk

MALMÖ, Sverige: Bakterier fäster inte lika lätt på tandimplantat med nanomodifierad yta jämfört med den typ av implantat ...

Read more
Vana kirurger innebär färre mjältskador vid operation av matstrupscancer Jun 23, 2014 | News Sweden

Vana kirurger innebär färre mjältskador vid operation av matstrupscancer

STOCKHOLM, Sverige: Patienter som opereras av kirurger som genomför operation av matstrupscancer ofta har betydligt lägre risk för ...

Read more
Enkelt utandningsprov förbättrar för astmapatienter Jun 20, 2014 | News Sweden

Enkelt utandningsprov förbättrar för astmapatienter

STOCKHOLM, Sverige: En doktorsavhandling från Karolinska Institutet visar att man kan förbättra omhändertagandet av personer med astma ...

Read more

Mutation bakom käktumör identifierad Jun 12, 2014 | News Sweden

Mutation bakom käktumör identifierad

ÅBO, Finland: En finsk forskargrupp har upptäckt den genmutation som ligger bakom käktumören ameloblastom. Upptäckten kan innebära stora framsteg för behandlingen, eftersom det redan finns ett läkemedel som är riktat mot just denna mutation.

Read more
Senaste nytt om IDS 2015 May 21, 2014 | News Sweden

Senaste nytt om IDS 2015

KÖLN, Tyskland: Den 10 till 14 mars 2015 förvandlas Köln åter igen till centrum för den internationella dentalbranschen, när International Dental Show (IDS) för 36:e gången slår upp portarna för besökare från hela världen. Dental Tribune kommer att hålla sina läsare uppdaterade via en särskild temasida, som ägnas helt åt att rapportera om de senaste nyheterna från dentalbranschens viktigaste mässa. ...

Read more
Forskare transplanterar odlad matstrupe May 15, 2014 | News Sweden

Forskare transplanterar odlad matstrupe

SOLNA, Sverige: Forskare har skapat biologiska matstrupar som i kombination med stamceller från benmärg kunnat användas för säker och effektiv transplantation i råttor. Studien, som publiceras i tidskriften Nature Communications, visar att nerver, muskler, epitelceller och blodkärl återbildats i de transplanterade organen.

Read more

New Videos

Show all Videos
Ny studie: Karies vanligare hos spädbarn vars mödrar lider av D-vitaminbrist May 12, 2014 | News Sweden

Ny studie: Karies vanligare hos spädbarn vars mödrar lider av D-vitaminbrist

MANITOBA, Kanada: I en studie ledd av kanadensiska forskare har ett direkt samband påvisats mellan låga D-vitaminnivåer hos mödrar under graviditeten och förekomsten av karies hos deras barn under det första levnadsåret. Forskarna kunde konstatera att de prenatala D-vitaminnivåerna var betydligt lägre hos de kvinnor vars barn sedan fick hål tänderna, jämfört med hos de kvinnor vars barn inte hade några hål.

Read more
Rökning ökar risken för psoriasispatienter att drabbas av svår parodontit Apr 25, 2014 | News Sweden

Rökning ökar risken för psoriasispatienter att drabbas av svår parodontit

SZEGED, Ungern: Ny forskning pekar på att psoriasispatienter som röker löper betydligt högre risk att utveckla svår parodontit än icke-rökare som inte har psoriasis. Att det finns en koppling mellan de båda sjukdomarna har konstaterats tidigare, men det här är den första studien som undersöker rökning som en potentiell permissiv faktor.

Read more
Ingenjörer utvecklar ny gel som främjar bentillväxt runt tandimplantat Apr 21, 2014 | News Sweden

Ingenjörer utvecklar ny gel som främjar bentillväxt runt tandimplantat

UPPSALA, Sverige: Hur framgångsrik en behandling med tand- eller benimplantat blir beror i stor utsträckning på implantatens förmåga att binda samman med den intilliggande benvävnaden. En forskargrupp vid Uppsala universitet har utvecklat en ny beläggning som har visat sig ge en bättre sammanbindning mellan implantat och ben och samtidigt förhindrar att implantatet stöts bort.

Read more

New Products

Show all Products

New Topics

FDI 2014 Annual World Dental Congress

FDI 2014 Annual World Dental Congress

This year, the Indian Dental Association will be hosting the FDI Annual World Dental Congress in Greater Noida, NCR New Delhi, India. More than 10,000 ...

Read more
Digital dentistry

Digital dentistry

Digital technology is one of the fastest-growing market segments in dentistry.

Read more
IDS 2015

IDS 2015

Next year, the International Dental Show (IDS) is opening its doors to dental professionals and representatives of the dental industry for the 36th time. ...

Read more
Show all Topics
World Oral Health Report: Nära 100 procent av alla vuxna lider av karies Apr 14, 2014 | News Sweden

World Oral Health Report: Nära 100 procent av alla vuxna lider av karies

LONDON, Storbritannien: På en presskonferens i samband med firandet av den internationella munhälsodagen den 20 mars presenterade företrädare ...

Read more
Arbetslöshet vanligt bland patienter som överlevt muncancer Apr 11, 2014 | News Sweden

Arbetslöshet vanligt bland patienter som överlevt muncancer

JENA, Tyskland: Ny forskning inom huvud- och halscancer visar att drabbade patienter får en försämrad livskvalitet även när det ...

Read more