Events

18 Results for: All Event Categories / All Countries
Courses Feb 27, 2014 - Mar 1, 2015 - Roma

Ricostruzione dei tessuti duri e molli a scopo implantare nelle atrofie dei mascellari

Relatore:
Dr. Fabrizio Bellaggia

Argomento:
Il corso ha un'impostazione prevalentemente pratica, con ampio utilizzo di filmati di interventi, due interventi eseguiti dal vivo dal relatore, ed una sessione Hands-On in cui il partecipante potrà mettere in pratica le tecniche apprese durante il corso. è dedicato a chi già pratica la chirurgia implantare e intende ampliare le proprie conoscenze tecniche chirurgiche. Obiettivo del corso è fare acquisire al partecipante delle metodiche predicibili per la rigenerazione dei tessuti duri e molli da inserire nelle pratiche quotidiane.

Il corso è riservato a Medici Dentisti e Odontoiatri. Il numero di posti è limitato.
Le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico di arrivo.


Sede del corso:
Studio Dentistico Dr. Fabrizio Belleggia
Via Carlo Francesco Bellingeri 4 – scala A int 5
00168 Roma


Per informazioni:
Sig.ra Valeria Recco 3385211579
 

Send to a friend Download event to your calendar
Congresses Jan 1, 2015 - Sep 1, 2015 - Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"

Master “Applicazioni Laser in Odontostomatologia e Chirurgia Oro-Facciale”

Obiettivi formativi
Il Corso propone un’approfondita e completa formazione nel campo delle applicazioni dell’Odontoiatria, dal protocollo diagnostico alle basi semiologico-cliniche, ai principi di terapia laser delle principali affezioni odontostomatologiche, fino alle più sofisticate tecniche chirurgiche laser.
Nel corso del Master saranno sviluppati prevalentemente i seguenti punti:
- principi biofisici dei vari tipi di Laser, interazioni tra le radiazioni laser e i tessuti, utilizzo delle diverse
lunghezze d'onda del laser nelle varie procedure di tipo chirurgico ed estetico;
- indicazioni all’uso del laser a bassa ed alta potenza in modalità continua e pulsata
- principi di diagnostica strumentale di primo e secondo livello (tipi di TC e RMN);
- analisi diagnostica e piano di trattamento multidisciplinare personalizzato;
- terapia delle patologie vascolari oro-facciali sindromiche e non nel paziente pediatrico ed adulto;
- la gestione e l’estetica dei tessuti molli periorali (con dermatologi e chirurghi plastici): ringiovanimento
orale, macchie solari;
- trattamento delle parodontiti, delle peri-implantiti, delle patologie dell'ATM e delle nevralgie trigeminali;
- indicazioni all’uso della Low Level Laser Therapy (LLLT);
- tecniche di biopsia e chirurgia complessa laser assistita della mucosa orale;
- terapie odontoiatriche integrate laser guidate (conservativa, endodonzia, ortognatodonzia, gnatologia);
- tecniche di sbiancamento dentale laser guidata;
- chirurgia orale minore laser assistita: gengivectomia, gengivoplastica, frenulectomia, allungamento corona
clinica, scappuccia mento dentale e implantare, tecniche di biopsia;
- chirurgia orale maggiore laser assistita: osteonecrosi cranio-facciale, emangiomi, linfangiomi,
malformazioni vascolari, varici, escissione di neoformazioni dei tessuti molli;
- revisione letteratura scientifica recente inerente e applicazione di protocolli terapeutici diffusamente validati dalla comunità scientifica internazionale.

Sede:
Lezioni teoriche e le esercitazioni pratiche si svolgeranno presso l’Unità Operativa Complessa di Odontostomatologia dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” - Policlinico. Gran parte degli argomenti saranno svolti nella sala operatoria della suddetta U.O.C. con pazienti sia in anestesia generale che sedazione conscia cui gli iscritti al master potranno assistere in prima persona.

Prerequisiti per l'ammissione
Al corso sono ammessi:
- Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria;
- Laurea in Medicina e Chirurgia;

Numero posti disponibili e criteri di selezione:
Massimo 40. Nel caso le richieste superino il numero di posti disponibili si provvederà alla stesura di una graduatoria in base alla valutazione dei titoli. Sarà possibile effettuare le iscrizioni sul sito dell’Università; le pre-iscrizioni possono essere comunicate all’indirizzo e-mail della segreteria organizzativa

Segreteria organizzativa
www.uniba.it/didattica
Masterlaseruniba2015@gmail.com
Tel: 3245831917

Send to a friend Download event to your calendar
Congresses Jan 9, 2015 - Jan 11, 2015 - Białka Tayrzańska/k. Zakopanego

X Ogólnopolskie Spotkanie Miłośników Biomateriałów Szalona Krasula Polska

Spotkanie Szalona Krasula Polska

tradycyjnie juz łączy sesję naukową z bogatym programem rozrywkowym. Oczywiście wszystko w odpowiednich,doskonale po góralsku uwarzonych proporcjach.
 

Zapewniamy niezapomnianą atmosferę, doskonała zabawę
w miłym towarzystwie i naukowym klimacie.
 

Gośćmi spotkania będą znakomici eksperci kliniczni:

Giulio Rasperini, który przedstawi wykład „Sterowana regeneracja kostna – z membraną ulegającą resorbcji, czy nieresorbowalną?”

Domenico Baldi, prezydent International Piezosurgery Academy
Michael Peetz, który zaprezentuje nowe rozwiązanie – siatki tytanowe 3D do wspomagania regeneracji kości, produkowane w technologii CAD/CAM na podstawie zdjęć CBCT.
 

 

Poza częścią naukową przewidzieliśmy także:

„Wieczór Góralski” – wspólna zabawa prowadzona przez górali, przy akompaniamencie góralskiej muzyki.

Kulig – jeżeli dopiszą warunki pogodowe to kulig odbędzie się w saniach. Jeżeli nie – to użyte zostaną wozy. W ramach kuligu przewidziany jest przystanek na imprezę na świeżym powietrzu.


Proponujemy zakwaterowanie jednym z w dwóch urokliwych pensjonatach:

• Silverton (http://pensjonat-silverton.pl/)
• Villa Maria (http://willa-maria.pl/) (oddalony od Silverton od 100m)
(Wykłady będą prowadzone w pensjonacie Silverton)
 

Cena:

• 900 zł (zakwaterowanie w pensjonacie Villa Maria)
• 1100 zł (zakwaterowanie w pensjonacie Silverton)

Transport do Białki - indywidualny, we własnym zakresie
 

Planowany program spotkania:

Dzień 1. (9.01.2015 – piątek)
• 12:00 Przyjazd i meldunek Gości
• 15:00 Powitanie na sali wykładowej, wykład inauguracyjny
• 17:00 Zakończenie wykładu i przerwa na obiadokolację
• 20:00 „Wieczór Góralski” – do ostatniego gościa
 

Dzień 2. (10.01.2015 – sobota)
• 09:00 Wykład: Prof. Giulio Rasperini „Sterowana regeneracja kostna z membraną ulegająca resorbcji czy nieresorbowalną?”
• 11:00 Rozpoczęcie czasu wolnego
• 15:30 Obiad
• 16:30 Wykład: Michael Peetz „Zastosowanie siatek tytanowych 3D do wspomagania regeneracji kości”
• 18:00 Przerwa
• 19:00 Kulig
 

Dzień 3. (11.01.2015 – niedziela)
• 09:00 Wykład na zakończenie
• 11:00 Koniec wykładów, pożegnanie
• 12:00 Wymeldowywanie i wyjazd Gości


Informacje i zapisy:

T: 12 423 49 23

E: szkolenia@fmdental.pl

Send to a friend Download event to your calendar
Courses Jan 16, 2015 - Jan 17, 2015 - Warszawa

Curriculum X edycja Anatomia dla implantologów, Przygotowanie gabinetu i organizacja zabiegu implantologicznego

Prowadzący: prof. Bogdan Ciszek, dr n. med. Michał Szałwiński, m.sc. lek. med. i stom. implantolog Dariusz Niesiobędzki, dypl. hig. stom. Laura Grzegółkowska
Data: 16-17 stycznia 2015
Miejsce: Warszawa
Czas trwania: 2 dni
Organizator: Akademia Garmedu Sp. z o.o.
Telefon: 22 338 70 70
E-mail: biuro@dsi-edu.com
Cena: 1 980,00 zł netto
Rejestracja: http://dsi-edu.com/rejestracja

Podczas części "Anatomia dla implantologów" uczestnicy analizują ważne z punktu widzenia implantologa struktury anatomiczne w obrębie twarzoczaszki. Cześć zajęć odbywa się w prosektorium gdzie na kadawerach uczestnicy między innymi przyglądają się budowie, unaczynieniu i unerwieniu zatoki szczękowej oraz miejscom pobrań materiałów kostnych. W trakcie części warsztatowej uczestnicy ćwiczą na preparatach zwierzęcych i specjalistycznych modelach fantomowych.

Program szkolenia dzień pierwszy:
• Przegląd ważnych z punktu widzenia implantologa struktur anatomicznych w obrębie twarzoczaszki.
• Zatoki szczękowe – przebieg naczyń i nerwów w świetle zatoki.
• Proces pneumatyzacji postępującej z wiekiem.
• Ostrogi zatoki.
• Naczynia i nerwy na zewnętrznej powierzchni trzonu szczęki i wyrostka zębodołowego mogące być przyczyną krwawień.
• Przebieg nerwów i zakres unerwienia a skuteczność znieczuleń przewodowych.
• Przebieg kanału nerwu żuchwowego, częstość występowania odmian.
• Procesy w obrębie twarzoczaszki występujące w procesie wzrostu i dojrzewania oraz starzenia.
• Anomalie w obrębie anatomii twarzoczaszki.
• Podniebienie miękkie i twarde.
• Przebieg naczyń i nerwów.
• Grubość kości w przednim odcinku jamy nosowej, otwór przysieczny.
Drugiego dnia szkolenia uczestnicy poznają wszelkie zagadnienia związane z organizacją gabinetu implantologicznego od przeglądu niezbędnego sprzętu i narzędzi, poprzez właściwe przygotowanie gabinetu do zabiegu a na zasadach zachowanie sterylności kończąc. W trakcie części praktycznej uczestnicy na podstawie zdobytych wiadomości przygotowują pod okiem prowadzących gabinet do zabiegu.

Program szkolenia dzień drugi:
• Prezentacja narzędzi i materiałów, które należy zgromadzić przed zabiegiem implantologicznym.
• Wydzielanie strefy bezpośredniej sterylności oraz jej skład.
• Przygotowanie zespołu implantologicznego.
• Materiały sterylne – jak się z nimi obchodzić?
• Zachowania, których należy unikać podczas zabiegu.
• Warunki kliniczne, na które należy zwracać uwagę podczas zabiegu.
• Postępowanie ze sprzętem po zabiegu.
• Przygotowanie pacjenta do zabiegu.
• Argumenty, jakie należy stosować aby przekonać pacjenta do zabiegu.
Uwaga: istnieje możliwość uczestniczenia w szkoleniu wspólnie z asystentką. Cena za uczestnictwo asystentki: 500 zł + 23% VAT

Więcej informacji na stronie www.dsi-edu.com

 

Send to a friend Download event to your calendar
Courses Jan 16, 2015 - Jan 17, 2015 - Warszawa

MASTER II edycja Gospodarowanie Tkankami Miękkimi

Prowadzący: lek. stom. Michał Szczutkowski
Data: 16-17 stycznia 2015
Miejsce: Warszawa
Czas trwania: 2 dni
Organizator: Akademia Garmedu Sp. z o.o.
Telefon: 22 338 70 70
E-mail: biuro@dsi-edu.com
Cena: 2890,00 zł netto
Rejestracja: http://dsi-edu.com/rejestracja
 

Implantologiczna chirurgia plastyczno-estetyczna. Multidyscyplinarne szkolenie implantologii, regeneracji kości i technik gospodarowania tkankami miękkimi.

Osiągnięcie harmonijnego i zbalansowanego uśmiechu możliwe jest jedynie dzięki wykreowaniu równoczesnej estetyki zębów i dziąseł. Defektu tkanek miękkich nie można skompensować wysoką jakością uzupełnień protetycznych i vice versa – Pascal Magne.

Podczas szkolenia uczymy gospodarowania tkankami miękkimi na każdym z etapów leczenia. W trakcie części warsztatowej uczestnicy wykonują wolny przeszczep dziąsła, CTG, vestibuloplastykę Kazanjana, techniki odsłaniania implantów. Szkolenie na poziomie zaawansowanym przeznaczone jest zarówno dla lekarzy stomatologów, którzy przygotowują się do rozpoczęcia tego typu zabiegów, jak i dla tych którzy chcą uzupełnić posiadaną już wiedzę.

Program szkolenia:
• Czy implanty umieszczać nad - , na – czy pod – poziomem kości ?
• Wpływ budowy implantu, średnicy i długości na możliwości chirurgiczne i protetyczne.
• Periimplant mucositis i periimplantitis – sposoby zapobiegania i leczenia (sposoby cementowania uzupełnień na implantach – prace przykręcane, przykręcano-cementowane, cementowane, rodzaje cementów, reguły i planowanie chirurgii). Co robić kiedy ropa już sączy się wokół implantu ? Pacjenci z chorobą przyzębia a implanty.
• Część praktyczna: makro i mikro – co lepsze ? Techniki szycia instrumentarium i materiałami szewnymi makro 4/0 i mikro 6/0 chirurgicznymi.
• Podstawy przyjmowania pacjenta z chorobą przyzębia (higienizacja, scaling i rootplaning).
• Zabiegi periodontologiczne, który każdy implantolog powinien umieć wykonać: chirurgiczne wydłużanie korony klinicznej, scaling i rootplaning otwarty, wolny przeszczep dziąsła, uszypułowany i wolny przeszczep tkanki łącznej (technika koperty, technika zdeepitelializowanego nabłonka), płat przesunięty wierzchołkowo.
• Część praktyczna: pobieranie wolnych przeszczepów dziąsła – ćwiczenia na bakłażanach.
• Gospodarowanie tkankami miękkimi na każdym z etapów: zabiegów augmentacyjnych kości, implantacji, podczas wyłaniania implantów i po wykonaniu protetyki. Cięcia w trakcie augmentacji kości i implantacji. Płat przesunięty wierzchołkowo, roll – flap, płaciki Pallaciego,
• Zasady rządzące przebiegiem tkanek miękkich w strefie estetycznej i sposoby ich uzyskiwania w strefie estetycznej.
• Część praktyczna na preparatach zwierzęcych: wytworzenie łoża na wolny przeszczep dziąsła przy bocznych zębach w żuchwie, pobieranie wolnego przeszczepu dziąsła z podniebienia, techniki zabezpieczania miejsca dawczego przed krwawieniem i w celu najlepszego gojenia, techniki pewnego przymocowania przeszczepu w miejscu biorczym.
• Implantacja natychmiastowa i natychmiastowe obciążenie – pewna porażka czy droga do sukcesu ? Jak nie doprowadzić do utraty brodawek w strefie estetycznej oraz co zrobić gdy ich już nie ma.
• Atraumatyczne techniki ekstrakcji zębów, złamanych korzeni, wierzchołków korzeni zarośniętych całkowicie w kości (patrz zdjęcia RVG). Atraumatyczne techniki usuwania źle zlokalizowanych implantów, złamanych implantów.
• Część praktyczna na preparatach zwierzęcych: pobieranie przeszczepu tkanki łącznej z podniebienia techniką koperty, techniki szycia miejsca dawczego, pobieranie przeszczepu tkanki łącznej z podniebienia techniką deepitelializacji nabłonka, techniki szycia.
• Analiza problematycznych przypadków i ewentualnych niepowodzeń uczestników szkolenia. Na podstawie przywiezionych przez kursantów zdjęć RTG, RVG, OPG, modeli gipsowych i najlepiej zdjęć wewnątrzustnych sytuacji po i jeżeli jest sytuacji przed.

Więcej informacji na stronie www.dsi-edu.com
 

Send to a friend Download event to your calendar
Congresses Jan 16, 2015 - гр. София, Физиотерапията на Факултет по дентална медицина

ОТВОРЕНИ ВРАТИ ЗА РАБОТА С ДИОДЕН ЛАЗЕР

 Оптика Лазер съвместно с Факултет по дентална медицина – София организират “ОТВОРЕНИ ВРАТИ ЗА РАБОТА С ДИОДЕН ЛАЗЕР”.
Това е една нова, безплатна форма на съвместна работа по овладяване и усъвършенстване на методите за високоефективно лечение без кръв и болка.
За да се осигури достъп на всички желаещи “Отворените врати” ще бъдат провеждани периодично по няколко пъти в месеца.
Формата на срещата е следната:
- обсъждане състоянието на пациента;
- провеждане на лазерната обработка с коментари и обсъждане;
- заключителни коментари.

Водещи на срещата са:
- доц. д-р Ц. Узунов дм;
- д-р Р. Грозданова дм;
- инж. Д. Рошкев.

На първата среща ще бъде проведена лазерна обработка на пародонтален джоб и гингивектомия на прораснала гингива на двама пациенти.

Продължителност на срещата до 1 час.

Поради ограниченото място, ако искате да участвате на конкретна дата в “Отворените врати”, моля да се обадите предварително на телефон 0888 835 588.

Дата: 16.1.2015 от 14:00 часа
Място: Физиотерапията на Факултет по дентална медицина-София

Send to a friend Download event to your calendar
Courses Jan 17, 2015 - Jan 18, 2015 - Gef Consulting - via Cesare Cantù 3 - 20121 Milano

Centro Studi Scena del Crimine - Profiling del paziente

Programma
(a cura della dottoressa Cristina Brondoni)
Il profiling: cos'è, dove nasce e perché
Il criminal profiling
Il business profiling
Elementi di body language
Analisi comportamentale
Verbal
Non verbal
Le emozioni: dove nascono e dove vanno
Le espressioni del viso
La menzogna

(a cura del dottor Alessandro Spano)
Pazienti a rischio di vertenza legale
Analisi della malafede
Analisi dei tratti di personalità paranoici
Il paranoico e le domande che resteranno senza risposta

Il corso si terrà con un minimo di 8 partecipanti e un massimo di 25 partecipanti.

Per informazioni
segreteria@crimesceneinvestigation.it

Send to a friend Download event to your calendar
Trade Shows Jan 22, 2015 - Jan 25, 2015 - São Paulo, Brazil

CIOSP

The CIOSP is one of the largest and most respected
events in Dentistry worldwide, growing year on year in
terms of quality and number of attendees.

60 thousand people attend the meeting every day,
adding one of the most important dental fairs in the
world: the FIOSP.

 

Rua José Bernardo Pinto, 333 Vila Guilherme CEP: 02055-000 São Paulo/SP

http://www.ciosp.com.br

Send to a friend Download event to your calendar
Congresses Jan 22, 2015 - Jan 23, 2015 - гр. София

Съвременни подходи за лечение на рецесии около зъби и импланти. Иновативни методи в лечението на пародонталните заболявания

 Теоретико-практически курс в четири нива

 

1 - во ниво - Мекотъканна естетична хирургия

 

Теоретична част


Етиология и патогенеза на мукогингивалните
естетични дефекти
Прогноза при кореново покритие
Коронарно преместено ламбо
Латерално преместено ламбо
Биламинарни техники
- процедури за вземане на
съединителнотъканна присадка
- коронарно преместено ламбо +
съединителнотъканна присадка
Свободна гингивална присадка
Двуетапна техника за кореново покритие
Видеофилм върху лечението на единична
гингивална рецесия
Лечение на множествени гингивални рецесии
при пациент с естетичен проблем
- коронарно преместено ламбо
- биламинарни техники
- комбинирана техника
Видеофилм върху лечението на множествени
рецесии


Практическа част
Демонстрация на живо – лечение на
гингивални рецесии
Предвидими граници на кореново покритие
Възможности за хирургично лечение
Фактори, влияещи върху избора на хирургична
техника
Дизайн на ламбото и демонстрация стъпка по
стъпка на хирургичната процедура
Дискусия на приложената ин виво хирургична
техника

 

За информация и записване:
тел.: 0886/ 87 93 92
e-mail: jivka@vilem.bg

Send to a friend Download event to your calendar
Trade Shows Jan 28, 2015 - Feb 1, 2015 - Boston, USA

Yankee Dental Meeting

YDC is the Annual Conference & Exposition for New England Dental Professionals. The conference features advanced programming presented by the leading experts from across the country.

Over 27,000 dental professionals come to purchase products, gather the latest information, network with colleagues, see product demonstrations, learn cutting-edge techniques, and earn continuing education credits.


Boston Convention & Exhibition Center

http://www.yankeedental.com/

Send to a friend Download event to your calendar
Courses Jan 30, 2015 - Jan 31, 2015 - Warszawa

Curriculum X edycja Podstawy implantologii

Prowadzący: dr n. med. Marcin Cajdler
Data: 30-31 stycznia 2015
Miejsce: Warszawa
Czas trwania: 2 dni
Organizator: Akademia Garmedu Sp. z o.o.
Telefon: 22 338 70 70
E-mail: biuro@dsi-edu.com
Cena: 2800,00 zł netto
Rejestracja: http://dsi-edu.com/rejestracja

Podczas szkolenia uczestnicy poznają zagadnienia związane z przygotowaniem pacjenta do leczenia implantologicznego, technikami zabiegowymi oraz postępowaniem pozabiegowym. W trakcie części warsztatowej dokładnie ćwiczą techniki szycia oraz implantację za pomocą implantu stożkowego i cylindrycznego na modelach fantomowych.

Program szkolenia:
• Podział, budowa i zagadnienia materiałowe dotyczące wszczepów dentystycznych.
• Zjawisko osteointegracji.
• Budowa kości, klasyfikacja gęstości kości, zaniki kostne, gojenie kości.
• Pojęcie pierwotnej i wtórnej stabilizacji implantu.
• Badanie pacjenta.
• Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu implantacji.
• Planowanie leczenia.
• Ocena ryzyka związanego z estetyką.
• Analiza modeli.
• Analiza zdjęć RTG i CBCT.
• Szablony radiologiczne i chirurgiczne.
• Przygotowanie pacjenta do zabiegu.
• Instrumentarium implantologiczne.
• Technika zabiegowa:
- znieczulenie,
- wytworzenie płata,
- przygotowanie łoża kostnego,
- szycie.
• Ćwiczenia z szycia.
• Zdjęcia z zabiegów.
• Wskazania pozabiegowe.
• Opieka nad pacjentem po zabiegach implantologicznych.
• Omówienie systemów implantologicznych firmy MIS.
• Zapoznanie z kasetami implantologicznymi i ćwiczenia na fantomach.

Każdy z uczestników otrzymuje po szkoleniu 1 implant szkoleniowy (stożkowy lub cylindryczny) oraz specjalny model fantomowy do dalszych ćwiczeń.

Więcej informacji na stronie www.dsi-edu.com

 

Send to a friend Download event to your calendar
Congresses Jan 30, 2015 - ’Università degli studi di Genova- DISC-Ospedale San Martinopadiglione 4- Largo Rosanna Benzi 10, 16132 Genova

Laser e Microscopio in odontoiatria

Questo corso propone un’approfondita e completa formazione sull’uso di tale strumentazione in ambito odontoiatrico. I cinque moduli formativi proposti daranno all’Odontoiatra le competenzenecessarie per inserire il microscopio ed il laser nellapropria pratica quotidiana, attraverso una sessioneteorica abbinata ad una clinico pratica con l’utilizzodiretto del microscopio e del laser da parte dei corsisti.

Per informazioni:
info@masterclassacademy.it
Tel. 0444 349165

Send to a friend Download event to your calendar
Congresses Jan 30, 2015 - Jan 31, 2015 - Centro Congressi Lingotto - Torino

Congresso Annuale Andi Piemonte

Sede del Congresso
Centro Congressi Lingotto
Via Nizza 280 - 10126 Torino

Segreteria Organizzativa
Timeline S.n.c
Via Lamarmora 6 - 10128 Torino
tel. 011.562.62.64 - Fax 011.04.33.111
email: andisegreteria@timeline20.com

Send to a friend Download event to your calendar
Congresses Jan 31, 2015 - Feb 1, 2015 - гр. София

Курс по имплантология - модул I и II

 Лектор - д-р Бранимир Кирилов

Организатор: Implant BH
Тел.: 02/865 00 75; 896 890 82 1
www.implanti.bg

 

Send to a friend Download event to your calendar