OK We use cookies to enhance your visit to our site and to bring you advertisements that might interest you. Read our Privacy and Cookies policies to find out more.

Events

Congresses Jun 8, 2017 - Jun 10, 2017 - Kraków, hotel Double Tree

10. Międzynarodowy Kongres PSI/ICOI/DGOI,

PROGRAM

8 czerwca 2017

Międzynarodowy Weekend Curriculum Implantologii

prof. Ady Palti
Tkanki miękkie versus tkanki twarde

Warsztaty przedkongresowe

Consensus Conference:
prof. Ervin Weiss-Dean, prof. Stephen F. Rosenstiel, dr Paul Weigl, prof. Gilberto Sammartino, dr John Olsen, dr Howard Gluckman, prof. Ady Palti, Livio Yoshinaga, dr Kenneth Judy, prof. Norina Forna

9 czerwca 2017 - piątek

8.00- 8.45 prof. Reiner Mengel

Czy potrzebujemy radiografii 3D w planowaniu implantologicznym?

8.45-10.15 prof. Ervin Weiss-Dean

10.15-11.00 dr Zeev Ormianer

Wpływ momentu obrotowego przy wprowadzaniu implantu w strukturę kości

11.00-11.30 COFFE BREAK

11.30-12.30 prof. Stephen Rosentstiel

Materiały ceramiczne w implantologii i stomatologii odtwórczej - najnowsze doniesienia

12.30-13.30 prof. Gerard Scortecci

Basal implantology

13.30-14.30 LUNCH BREAK

14.30-15.30 tech. Uli Hauschild/dr Mariusz Duda

Koncepcja Guided Esthetics Concept: zastosowanie protokołów cyfrowych w złożonych przypadkach implantologicznych

15.30-17.00 Livio Yosinaga

SKYN Concept

17.00-18.00 prof. Itzhak Binderman

Kiedy komórki spotykają przeszczep kostny - biologia przeszczepów

19.00 Walne Zebranie Członków PSI

20.30 - 24. Gala Dinner - ceremionie wręczenia certyfikatów

10 czerwca

8.00- 8.45 dr Armin Nedjat

MIMI I i II (dystrakcja bez tworzenia płatów) i implantacja natychmiastowa

8.45-10.00 dr Howard Gluckman

Technika ekstrakcji częściowych dla zachowania wyrostka zębodołowego

10.00-11.00 dr Kenneth Judy

11.00-11.30 COFFE BREAK

11.30-12.30 prof. NYU dr Ady Palti

Implantologiczne rozwiązania minimalnie inwazyjne w przypadku wąskiego wyrostka zębodołowego.

Rekonstrukcje oparte na wielu przypadkach w codziennej praktyce.

12.30-13.30 dr Fred Bergmann

Leczenie minimalnie inwazyjne w implantologii, jako rezultat diagnostyki 3D. Planowanie wirtualne i kształt implantu odpowiedni dla kości - czy to jest nowe podejście do chirurgii?

13.30-14.30 LUNCH BERAK

14.30-15.30 prof. Florian Bauer

Technologia cyfrowa w implantologii stomatologicznej

15.30-16.15 dr Paul Weigl

Koncepcja "Socket Chamber” przy implantacji natychmiastowej

16.15-17.00 dr John Olsen

17.00-18.00 dr Roland Torok
 

Nowa metoda poziomej i pionowej odbudowy wyrostka zębodołowego oparta na podstawach biologicznych

Send to a friend Download event to your calendar