Search Dental Tribune

CE Magazines

E-paper editions are exact digital copies of the DTI print publications. Readers can search and navigate through the e-paper, as well as download and print pages to read offline. In order to promote wide dissemination to our international readership, access to most e-papers is free.

Latest issue

ortho Czech Republic No. 1, 2020

Cover / Editorial / Obsah / Multidisciplinární léčba u pacienta se závažnou parodontitidou / Výhody použití Invisalign First alignerů pro první fázi ortodontické terapie / Stěsnání a protruze léčené nestandardními extrakcemi / Kolektivní terapeutická inteligence: Sdílení informací, které pomáhají lékařům v odborném růstu / Digitální Flash-Free Bonding: další evoluční krok při nasazení zámků / Pitts 21 je superauto v kategorii jízdních kol / Dezinfi kátory a čističe vzduchu / Čištění a sterilizace / Lasery v ortodoncii / Otisk /

-