DT Bulgaria No. 1, 2024 - Dental Tribune E-Paper

Search Dental Tribune

E-papers

E-paper editions are exact digital copies of the DTI print publications. Readers can search and navigate through the e-paper, as well as download and print pages to read offline. In order to promote wide dissemination to our international readership, access to most e-papers is free.

DT Bulgaria No. 1, 2024

Latest issue

DT Bulgaria No. 1, 2024

Cover / EDITORIAL / CREAZIONE DI DOMANDE* / ЛИПСВАЩОТО ЗВЕНО / ОСНОВНАТА ФУНКЦИЯ НА ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ Е ДА ПОДПОМАГА ЧОВЕШКИТЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ, А НЕ ДА ГИ ЗАСЕНЧВА / КАК ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАМЕ ОТ СПОСОБНОСТИТЕ НА ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ В СФЕРАТА НА ДЕНТАЛНАТА МЕДИЦИНА / ИЗКУСТВЕНИЯТ ИНТЕЛЕКТ В ДЕНТАЛНАТА МЕДИЦИНА: ПОДОБРЯВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОРТОДОНТСКИТЕ ЛЕЧЕНИЯ / НОВОСФОРМИРАНОТО БЪЛГАРСКО ОРТОДОНТСКО АЛАЙНЕР ОБЩЕСТВО: ЦЕЛИ, ЦЕННОСТИ И СТРАТЕГИЯ / AI OR HUMAN / КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ ПОБЕДИТЕЛ В КА ТЕГОРИЯ „ОРТОДОНТСКО ЛЕЧЕНИЕ С ФИКСИР АНА ТЕХНИКА ПРИ ВЪЗРАСТНИ ПАЦИЕНТИ“ В КОНКУРСА „УСМИВКА НА ГОДИНАТА 2023“ / КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ ПОБЕДИТЕЛ В КАТЕГОРИЯ „ОРТОДОНТСКО ЛЕЧЕНИЕ С ФИКСИРАНА ТЕХНИКА ПРИ ДЕЦА И ТИЙНЕЙДЖЪРИ“ В КОНКУРСА „УСМИВКА НА ГОДИНАТА 2023“ / КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ ПОБЕДИТЕЛ В КАТЕГОРИЯ „ОРТОДОНТСКО ЛЕЧЕНИЕ С АЛАЙНЕРИ ПРИ ВЪЗР АСТНИ“ В КОНКУРСА „УСМИВКА НА ГОДИНАТА 2023“ / КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ ПОБЕДИТЕЛ В КА ТЕГОРИЯ „ОРТОДОНТСКО ЛЕЧЕНИЕ С АЛАЙНЕРИ НА ДЕЦА И ТИЙНЕЙДЖЪРИ“ В КОНКУРСА „УСМИВКА НА ГОДИНАТА 2023“ /

Table of contents
advertisement
advertisement