DT Serbia and Montenegro No. 1, 2022 - Dental Tribune E-Paper

Search Dental Tribune

E-papers

E-paper editions are exact digital copies of the DTI print publications. Readers can search and navigate through the e-paper, as well as download and print pages to read offline. In order to promote wide dissemination to our international readership, access to most e-papers is free.

DT Serbia and Montenegro No. 1, 2022

Latest issue

DT Serbia and Montenegro No. 1, 2022

Bazične nadoknade kao alternativa amalgamu / Kako veštačka inteligencija pokreće stomatološku tehnologiju / Etičke smernice nedostaju u oblasti stomatologije i veštačke inteligencije, kažu istraživači / Terapija okluzalnih disfunkcija u centru mastikacije / Mašinska preparacija kanala korena: kontinuirana rotacija ili recipročna kretnja - postoji li dilema? / Karakteristike implantata koje prave razliku kod protokola imedijatne ugradnje i opterećenja / Hydrogum 5, vrhunski alginat kompanije Zhermack / Imedijatno opterećenje sa HIPC materijalom i rekonstrukcija gornje i donje vilice FAST&FIX Hibridnim radom / Cranio DentX / SIMPLEKS Sistem 3D filament štampači / Socijalna izolacija utiče na smanjenje broja zuba kod starijih osoba / Da li je gubitak ukusa precenjen među pacijentima sa COVID-19? / Govorite jezikom svojih klijenata / Jedinjenje inspirisano dagnjama poboljšava prijanjanje materijala za zubne ispune / Sagemax /

advertisement
advertisement