Periometr PA-ON

Search Dental Tribune

Periometr PA-ON

PA-ON to automatyczna sonda periodontologiczna, która upraszcza i systematyzuje wszystkie zapisy dotyczące stanu przyzębia pacjentów. Jest idealnym narzędziem, które pozwala na bieżąco śledzić postęp w leczeniu periodontologicznym laserem smartM. Automatyczny pomiar głębokości kieszonek i recesji, możliwość ustawienia do 6 punktów pomiarowych dla jednego zęba, nadania wskaźnika krwawienia dla poszczególnych zębów
i wskaźnika płytki nazębnej dla poszczególnych zębów oraz ruchomości dla poszczególnych zębów to tylko niektóre zalety urządzenia. Pracując sondą PA-ON, pomiary stanu przyzębia są wykonywane bardzo precyzyjnie, a jego wyniki są natychmiast widoczne na wykresie przyzębia w oprogramowaniu stanowiącym wyposażenie standardowe sondy. Sterylna jednorazowa końcówka do mierzenia jest tak skalibrowana, aby pomiar głębokości kieszonek występował zawsze z 20 g naciskiem. Zapewnia to precyzyjne, standaryzowane i możliwe do dalszego przesyłania wyniki pomiarowe.

LASOTRONIX
ul. Żytnia 1
05-500 Piaseczno
 

advertisement
advertisement